Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes (fra venstre), markedsansvarlig Erika Indergaard og styreleder Birgitte Røsgaard gleder seg over fornøyde havnebrukere.

Havnas brukere er godt fornøyd

En spørreundersøkelse viser at havnas brukere er godt fornøyd med havneforhold, tilrettelegging og ikke minst servicenivå. – Dette motiverer til videre innsats, sier markedsansvarlig Erika Indergaard.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år gjennomførte Kristiansund og Nordmøre Havn en brukerundersøkelse for å lære mer om hva havnebrukerne mener om kai- og tjenestetilbud, servicenivå og prisnivå. Undersøkelsen rettet seg mot både fartøy, rederier og agenter, terminaloperatører og speditører, mannskap på fartøy, vareeiere og de lokale representantene ute i havnedistriktet.

Havnevakta fremheves

58 respondenter bidro med verdifulle tilbakemeldinger. Undersøkelsen viser at 95 prosent av brukerne er fornøyde med KNH, og at selskapet leverer bra på det som brukerne opplever som viktig. Mest fornøyd er brukerne med kompetanse/erfaring hos havnevakt, havnas beliggenhet (nærhet), innseilingsforhold, havneforhold og kaifasiliteter samt tilgjengelighet/responstid hos havnevakt. De fleste stiller seg nøytrale til prisnivå (verken fornøyd eller misfornøyd).
– Det er veldig kjekt for alle oss som jobber i KNH, og spesielt for havnevakta, å få denne bekreftelsen på at brukerne er fornøyde. Det motiverer til videre innsats. Vi har fått masse kunnskap om hva brukerne vektlegger ved valg av havn og hvordan de vurderer innsatsen vår på disse områdene. Dessuten har vi fått nyttige innspill på forhold som kan forbedres og det vil vi ta med oss videre, sier markedsansvarlig Erika Indergaard.

Høyt servicenivå

Resultatene fra brukerundersøkelsen har også blitt presentert for havnerådet og styret. Havnerådsleder Ingrid O. Rangønes og styreleder Birgitte Røsgaard er godt fornøyde med tilbakemeldingene fra brukerne. – Å drive havn er vårt hovedformål og det skal vi gjøre på en forretningsmessig god måte med kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker drift. Vi er til for brukerne, og da er det kjekt at så mange mener at havneselskapet og de ansatte gjør en god jobb, sier styreleder Røsgaard. – Det er gledelig å se at havnas brukere er godt fornøyde med jobben som havneselskapet gjør, og vi er imponert over servicenivået som havna leverer. Ambisjonen om å være Midt-Norges beste og mest effektive havn er absolutt innen rekkevidde, sier havnerådsleder Rangønes.

Powered by Labrador CMS