Organisasjonen Kystrederiene har vært i Brussel og hatt møter med ulike instanser i EU.

Møtte ulike instanser i EU

Kystrederiene har hatt møter med ulike instanser i EU for dypere innblikk og felles forståelse for viktigheten av nærskipfarten.

Publisert

Kystrederiene har blant annet hatt møte med Magda Kopczynska, direktøren for maritime saker i EU-kommisjonen, hvor det var stor interesse for Shortsea Schedules.
Shortsea Schedules er et felles prosjekt mellom næringsdepartementet og Kystrederiene for å legge til rette for et verktøy for å finne mer effektive ruter i nærskipsfarten. Kystrederiene hadde i Brussel også møter med ESA, som er EFTA’s overvåkningsorgan. De diskuterte muligheter og utfordringer innen statsstøtteregulativet og hvordan det kan legges til rette for bedre støtteordninger for norsk nærskipsfart.

Det var også samtaler med Det Norske Veritas (DNV), Innovasjon Norge, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk EU-delegasjon og nasjonale og internasjonale rederiorganisasjoner. Det er etablert nye kontakter som skal være med å bidra til enda mer målrettet arbeid for Kystrederiene og organisasjonens medlemmer.

- Norsk skipsfart må i økende grad forholde seg til EU/EØS lovgivning, og EU sine klimaambisjoner kan også gi muligheter for en raskere flåtefornyelse, uttaler administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.
- Vi skal følge opp den dialogen vi har startet med relevante personer og organisasjoner i Brüssel, sier Borge.

Powered by Labrador CMS