Får ikke forsikre "Havila Capella"

Utenriksdepartementet har avslått søknaden om dispensasjon for å kunne forsikre "Havila Capella".

Publisert

I et vedtak fattet av Utenriksdepartementet 26. april 2022, ble det kjent at Utenriksdepartementet hadde gitt Havila Kystruten dispensasjon fra «Sanksjonsforskriften» for å operere "Havila Capella" i seks måneder.

Dispensasjonen innebar ingen rett til å forsikre skipet og mandag avslo Utenriksdepartementet rederiets søknad om å tegne forsikring med begrunnelse at det å kunne tegne forsikring i seg selv vil innebære at et formuesgode stilles til rådighet for den registrerte eier som er listeført som sanksjonert også i Norge.


- Svært skuffende

- Dette er naturlig nok svært skuffende, og gjør at vi fortsatt har en uavklart situasjon for "Havila Capella". På bakgrunn av dette har vi ingen andre valg enn å kansellere Havila Capellas neste rundtur langs norskekysten, som skulle startet i Bergen 15. mai, sier administrerende direktør Bent Martini.
- Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått utenfor vår kontroll, og for konsekvensene dette betyr for kystbefolkningen, våre passasjerer, ansatte og leverandører.Martini sier også at Havila Kystruten stiller seg undrende til Utenriksdepartementets vurdering.- Slik sanksjonene er satt opp, vil ikke en eventuell forsikringsutbetaling komme skipets registrerte eier til gode. Ved et totalhavari, er det andre parter som vil få forsikringsutbetalingen. Vi kan ikke gjøre annet enn å akseptere myndighetenes vurdering, men er uenige i beslutningen, sier han. Havila Kystruten vil nå fortsette arbeidet med å finne en løsning for å få "Havila Capella" i rute igjen.

- Vi gir ikke opp, og skal bestrebe oss for å finne en mulig vei ut av en veldig krevende situasjon. Inntil vi har klarlagt handlingsrommet vi står ovenfor, er det vanskelig å gi noe mer informasjon på nåværende tidspunkt, sier Martini.

Passasjerer som var booket på den neste rundturen får tilbud om å booke om sine billetter til en seiling med "Havila Castor", eller full refundering av sine billetter.


Havila Castor seiler som planlagt

Søsterskipet "Havila Castor" seiler som planlagt fra Bergen, tirsdag 10. mai kl. 20.30.
- Alle om bord på "Havila Castor", våre egne ansatte og leverandører, samt besetningen fra "Havila Capella" som har bistått, har jobbet natt og dag for å klargjøre til morgendagens rutestart. Jeg er imponert over innsatsviljen, og er glad for at "Havila Castor" er i rute, avslutter Martin

Powered by Labrador CMS