Kystverket klar med Status 2022

Etter noen års opphold er Kystverket klar med en ny utgave av Status, en statusrapport om skipstrafikk og godstransport til sjøs der man denne gang presenterer oppdatert kunnskap knyttet til temaene sjøtransport, havn og klima og miljø.

Publisert

I Status 2022 vil leserne få et innblikk i noen tema som er viktige kunnskapsområder for sjøtransporten. Status 2022 fokuserer på tre hovedtema: Næringslivets transporter, Transportplanlegging, samt Miljøpåvirkning og klimagassutslipp.

Målet med publikasjonen er at kunnskapen formidles og anvendes, og Kystverket håper at artiklene både gir innsikt og skaper nysgjerrighet hos den som leser. Etaten oppfordrer derfor til å ta kontakt om det er noe som man vil ha mer innblikk i, og også om det er noe man er uenig i.

Hele dokumentet kan leses her.

Powered by Labrador CMS