Larvik Havn

Havna genererer 1.100 årsverk

Nærmere 1.100 årsverk er sysselsatt gjennom Larvik havn, og den totale omsetningen fra næringsaktiviteten på havna er 2.067 millioner kroner. Dette kommer frem i ringvirkningsanalysen gjennomført for Larvik havn i 2022.

Publisert Sist oppdatert

GEMBA Seafood Consulting AS har foretatt en oppdatering av ringvirkningsanalysen for Larvik Havn fra 2014, og igjen fastslår analysen at Larvik Havn har store ringvirkninger for Larvik og regionen.Hensikten med analysen er å definere og vurdere de økonomiske ringvirkningene næringsaktivitetene i Larvik havn har for regionen. Hva betyr havna for verdiskapingen i området? Hvor mange arbeidsplasser er avhengig av, eller relatert til, at havna er der?

Ringvirkninger

  • 1081 årsverk
  • 2.067 millioner kr i omsetning
  • 813 millioner i verdiskapning
  • 98 millioner i skatteinntekter til Larvik kommune


Økning fra sist undersøkelse

Undersøkelsen viser at aktiviteten ved Larvik havn gir arbeid, både direkte og indirekte, tilsvarende 1.081 årsverk. Det er en økning på 8 prosent fra 2014. Årsverkene tilsvarer 9 prosent av den totale sysselsettingen i Larvik kommune. I dag er i overkant 600 arbeidsplasser direkte knyttet til havnevirksomheten i Larvik.Total omsetning fra næringsaktiviteten på Larvik havn i 2021 er på 2.067 millioner kroner, som er en økning på 10 prosent fra 2014. Total skatteeffekt fra aktivitetene på Larvik Havn ble beregnet til 98 millioner kroner, en økning på 13 prosent fra 2014.


En viktig bidragsyter

Analysen viser at Larvik Havn er en viktig bidragsyter til sysselsetting og omsetning i kommunen, og er en viktig aktør for den sosioøkonomiske utviklingen i regionen.Larvik Havns økonomiske innvirkning ble målt gjennom sysselsettingseffekt, omsetning som genereres fra næringsvirksomhet, netto inntektsgenerering (verditilvekst) og skatt generert av bedrifter som opererer på eller i nærheten av Larvik Havn. Analysen er basert på data fra 2021 som beskriver selskapenes antall ansatte og omsetning.

Powered by Labrador CMS