Moss havn

Samme ringvirkninger i Moss

Også i Moss genererer havnedriften nær på 1.100 arbeidsplasser. Også her har man fått utført en ringvirkningsanalyse gjennomført av analyseselskapet GEMBA.

Publisert Sist oppdatert

De samlede data fra et utvalg av sentrale bedrifter i Mosseregionen som er tett knyttet til Moss havn viser at 1.069 årsverk er knyttet opp mot havnedriften i regionen og hovedvekten av dette er i Moss kommune. Den totale verdiskapelsen er beregnet til 852 millioner kroner og det genereres 100 millioner kroner i skatt.

- Velfungerende havn

- Metoden som brukes er vitenskapelig anerkjent og den er brukt tidligere på et trettitalls havner i Norge og Danmark. Dette gir et bra bilde av verdiskapningen som genereres i en region med en velfungerende havn som Moss havn, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.
Analysen viser viktigheten av havn spesielt for lager og logistikkvirksomhetene vi har i hele Mosseregionen. Her er mange firmaer, både store og små. I analysen er det fokusert på de største aktørene. I tillegg er det betydelige produksjonsselskaper som er knyttet tett på selve havneområdet og også med egne kaier i havnedistriktet. De store aktørene har bidratt med tall fra 2020-regnskapene sine inn i analysen.
- Vi får mange tilbakemeldinger fra næringslivet om viktigheten av en velfungerende havn og at det er utløsende for etablering av næring og arbeidsplasser i Mosseregionen. Denne analysen støtter oppunder dette og tallfester noen av effektene som ligger bak disse tilbakemeldingene, sier havnestyrets leder Fred Jørgen Evensen.

Powered by Labrador CMS