NCC og datterselskapet Sjøentreprenøren AS (bildet) er sikret hovedentreprisen for å utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl.

NCC sikrer opprydding i Hammerfest

På oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket skal NCC utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl. Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydding og fornyelse av de to havnene i kommunen. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er på 348 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for Ren havn-prosjektet som nå skal gjennomføres i Hammerfest, er Miljødirektoratets pålegg om å rydde opp i de forurensede sjøbunnsedimentene i havna i Hammerfest. Hammerfest havn er et av de 17 prioriterte kyst- og fjordområdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. I tillegg bedrer prosjektet sjøsikkerheten og legger til rette for ytterligere næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune. Årsaken til sammenslåingen er at det ble avdekket betydelige synergier mellom Hammerfest kommunes miljøprosjekt i havna og Kystverkets to farleds- og fiskerihavnprosjekter Innseiling Forsøl og Fuglenes fiskerihavn. Samlet omtales de tre prosjektene som Hammerfest Ren Havn.

Prosjektet omfatter:

• Utdyping av Fuglenes fiskerihavn

• Utbedring av farleden inn til, og utdyping av, Forsøl fiskerihavn

• Opprydning av forurenset sjøbunn i Hammerfest havn og bygging av en ny sentrumskai, der deponi for forurensa sediment innebygges i kaia

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Synergier

Hammerfest kommune har behov for masser for å fylle opp cellespuntdeponiet. Ved samarbeid kan Hammerfest kommune bruke massene fra Kystverkets prosjekter til dette, mens Kystverket på sin side slipper å bygge egne deponier for håndtering av sine mudringsmasser. I tillegg vil det være synergieffekter for rigg og drift, prosjekt- og byggeledelse, miljøovervåking og rapportering til myndighetene. Finansieringsparter er Hammerfest kommune og Kystverket. Troms og Finnmark fylkeskommune (som har overtatt ansvaret for statlige fiskerihavner) har en finansieringsandel som forskutteres av Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har søkt Miljødirektoratet om midler til fjerning av forurensningen i havna. Kystverket er tiltakshaver og byggherre for samarbeidsprosjektet, med unntak av fiskerikai Fuglenes som er egen entreprise med Hammerfest havn som tiltakshaver/byggherre.

- Vellykket strategi
– Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring innen disse fagområdene, med gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.
- NCC befester med denne kontrakten evnen vi har til å gjennomføre denne typen komplekse prosjekter. NCC Infrastructure og datterselskapet Sjøentreprenøren AS viser med dette prosjektet at vi lykkes med den strategiske retningen selskapet har tatt, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson. Arbeidet skal startes så snart som mulig, og skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Powered by Labrador CMS