Det blir en ny utgave av Rederikonferansen 19. mai.

Rederikonferansen samler næringen igjen

Man gjentar suksessen med egen konferanse for rederiene. For andre gang inviteres rederiansatte fra hele landet til Rederikonferansen i Ålesund den 19. mai.

Publisert

Rederikonferansen er en møteplass som skal utfordre og inspirere og som samler rederi uavhengig av segment.

I fjor samlet Rederikonferansen over 60 ulike rederi med nærmere 200 deltakere. Det er allerede 130 påmeldte til årets konferanse, og man vil også i år være med å sette agendaen.

Visjonen for konferansen er å være møteplassen for å dele, utfordre og inspirere hverandre på tvers av segment når det gjelder felles utfordringer.

- Hvert enkelt rederi har ofte egne, interne og mindre «rederikonferanser». Med Rederikonferansen skapes felles læring basert på alles erfaringer. Slik kan vi styrke verdiskapingen i hele rederinæringen, sier Monica G. Sperre i arrangørkomiteen.

Tema fra fjorårets rederikonferanse har vært med på å skape viktig debatt i næringen og i media, samtidig som det allerede har ført til nye konkrete samarbeid mellom private og offentlige aktører – noe som gir økt verdiskaping for hele verdikjeden.

I år får man med seg Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, rederier fra alle segmenter og ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen, og sentrale aktører fra blant annet Kystverket, Havarikommisjonen, NTNU og Nordisk institutt for sjørett stiller også.
Konferansen er lagt opp med både felles innlegg og parallelle sesjoner med ulike tema som kan velges av den enkelte slik at det blir gitt mest mulig bredde i programmet og deltakerne kan skreddersy konferansen etter egne interesser.

Et vindu mot nye muligheter

Komiteen er satt sammen av representanter fra rederiene, offentlige institusjoner og akademia. De er opptatt av at samarbeid gir utvikling.

Rederikonferansen er av og for rederiene, og målgruppen er alle som jobber i og med rederisektoren, men spesielt redere, rederiansatte, forvaltning, ledere og spesialister.

- Dette er noe av det unike med Rederikonferansen. Det er en konferanse som tar for seg helheten i det å drive rederi. Vi skal ha fokus på rederidrift og konferansen skal være praktisk og virkelighetsnær med eksempler fra hverdagen, sier Monica G. Sperre.

Mer om programmet og innlederne finnes på www.rederikonferansen.com. Målet er at Rederikonferansen skal fortsette å holdes årlig fremover. Konferansen blir arrangert fysisk. De 200 første er garantert plass.

Powered by Labrador CMS