Bildet over viser området hvor det er planlagt næringsområdet.

Regulerer nytt havneområde i Risøyhamn

Formannskapet i Andøy kommune arrangerer høring og offentlig ettersyn for detaljregulering av Th havn og næringsområde i Risøyhamn.

Publisert

De som har merknader har til 10. juni å melde inn disse.

I det videre arbeidet med området vil en detaljreguleringsplan fastsette hvordan området kan brukes og gi føringer for hva som kan bygges der. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av arealer til næringsbebyggelse, lagervirksomhet og utvidelse av kaianlegg.

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du HER.

Powered by Labrador CMS