Sjøfartsdirektoratets tilsyn med arbeids- og levevilkår er preget av kontroll med dokumenter, i liten grad av de faktiske forholdene.

Sjøfartsdirektoratet må bli bedre på å kontrollere dårlige arbeids- og levevilkår

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt nok tilpasset for å avdekke dårlige arbeids- og levevilkår.
– Det er viktig at direktoratets tilsyn fanger opp forhold som kan ligge bak ulykkestallene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Publisert

Fra 2016 til 2021 steg antall ulykker med næringsfartøy med 40 prosent. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak i 55 prosent av ulykkene. Sammenlignet med andre næringer, har sjøfart og fiskeri den høyeste frekvensen av dødsfall.

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS