Havna generer enda flere jobber - økning på over 7000 på fem år

Aarhus Havns aktiviteter er med på å skape arbeidsplasser, milliarder i skatteinntekter og vekst for både Aarhus kommune og resten av landet. En ny sysselsettingsanalyse fra konsulenthuset Incentive viser at antall havnerelaterte jobber har økt betydelig de siste årene.

Publisert
Thomas Haber Borch, administrerende direktør ved Aarhus Havn.

Havna i Aarhus har historisk sett vært nært knyttet til utviklingen av byen Aarhus. I tillegg til å være en økonomisk inntektskilde for Aarhus kommune og innbyggerne, har havna også vært en av de største arbeidsplassene i byen. Nå har konsulenthuset Incentive undersøkt nøyaktig hvor store økonomi- og jobbutsiktene er ved Aarhus Havn. Og resultatet viser at det i dag skapes betydelig flere arbeidsplasser fra Aarhus Havn enn for bare fem år siden.


– Havnas betydning for Aarhus og resten av Danmark diskuteres fortløpende. Derfor er det viktig for oss å få et klart bilde av hva havna bidrar med. Sist gang vi analyserte jobbskapingen ved Aarhus Havn var i 2017, da tellingen viste at havnas virksomhet skapte rundt 10 000 årsverk. Nå har vi en fersk analyse, som viser at den totale sysselsettingen i dag er 17.255 årsverk. Det betyr en økning på over 70 prosent siden 2017, forklarer Thomas Haber Borch, administrerende direktør ved Aarhus Havn.
Litt over halvparten av jobbene går til innbyggere bosatt i Aarhus kommune, mens resten skapes rundt i resten av Danmark. Dette skjer for eksempel i lager-, logistikk- og containerbedrifter, hos speditører og transportører, hos toll- og veterinærmyndigheter og andre bedrifter som er knyttet til havnevirksomhet.Viktig verdiskaping for by og bedrifter

I tillegg til å være en stor sysselsettingsmotor, har havna også positiv innvirkning på både verdiskaping i bedrifter og som bidragsyter til velferdssamfunnet. I analysen konkluderer Incentive dermed blant annet med at Aarhus Havn genererer totalt 3,1 milliarder danske kroner i skatteinntekter.
– En skatteinngang på over tre milliarder kroner nasjonalt er av vesentlig betydning når det gjelder finansiering av velferd. Århus kommune alene får 700 millioner kroner gjennom aktivitetene som havna står bak, sier Thomas Haber Borch. Han fortsetter:
– Jeg tror at mange innbyggere kan glemme hvor stor samfunnsverdi en velfungerende havn er. Men Incentives analyse beregner verdiskapningen for selskaper hele 12,2 milliarder danske kroner, hvorav 7,2 milliarder kroner går til selskaper i Aarhus. Så i tillegg til at havna er en del av en kritisk nasjonal infrastruktur og er med på å sikre Danmarks forsyningssikkerhet, er den også en vekstmotor for næringslivet som tar imot varer inn og ut av havna.


Jobbveksten kan fortsette

Siden grunnleggelsen i 1845 har Aarhus Havn vært synonymt med fremgang for Aarhus, og havnedirektørens håp er at denne utviklingen vil fortsette i mange år fremover.
– For meg er det ingen tvil om at en velfungerende Aarhus Havn er en avgjørende brikke i utviklingen av byen og næringslivet. Med riktige rammer og nødvendig plass kan vi fortsette å skape mange arbeidsplasser de neste årene – både i Aarhus og i resten av Danmark. Og det vil gi en merverdi som kommer oss alle til gode, sier Thomas Haber Borch.


Powered by Labrador CMS