Undersøkelsen viser at det er bedrifter i transportbransjen og i lagervirksomhet som lider mest av mangelen på personale.

Ser merkbar mangel på arbeidskraft i logistikkbransjen

Tre av fire bedrifter innen forsyningskjede og logistikk ser en merkbar mangel på arbeidskraft.

Publisert

Descartes:

Descartes hjelper kunder over hele verden gjennom løsninger som gir dem tilgang til de beslutningsstøtte – innen strategisk ruteoptimering, transportoptimering og tollhåndtering – som kreves for full visibilitet og automatisering gjennom forsyningskjeden. Descartes løsninger brukes til planlegging, sporing og overvåking av leveranser, men også for styring og oppfølging av transportavtaler, servicekvalitet og transportfakturaer.

Descartes Systems Group lanserte nylig bransjestudien 'How bad is the supply chain and logistics workforce challenge?' som ser på hvordan mangel på arbeidskraft påvirker virksomheter innen transport, logistikk og forsyningskjede. Studien viser en tydelig sammenheng mellom hvordan bedrifter lykkes med å beholde sine ansatte og bedriftenes resultater. 
- Det er helt tydelig at bedriftenes mangel på kvalifisert personale har en innvirkning på det økonomiske resultatet, tjenesten overfor kundene og muligheten til å håndtere høysesongene på en god måte. Her må bedrifter innen transport og logistikk jobbe bevisst med rekrutteringen og ha en smidig tilnærming til den skiftende etterspørselen som råder i ulike markeder, sier Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.

Transport og lager lider mest

Studien ble gjennomført i slutten av 2023 i samarbeid med SAPIO Research. Totalt ble 1000 personer som er aktive innen produksjon, distribusjon, detaljhandel, transport og logistikk intervjuet. I tillegg til respondenter fra Sverige, Norge, Danmark og Finland var det også deltakere fra flere europeiske land samt USA og Canada. Resultatene viser at det er bedrifter i transportbransjen og i lagervirksomheten som lider mest av mangelen på personale.

Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.

- Til tross for redusert økonomisk vekst har den generelle oppfatningen vært at mangelen på arbeidskraft vil avta de siste årene, men dette ser ikke ut til å stemme. Det bekreftes av at 76  prosent av de spurte oppgir at det er betydelig mangel på kvalifisert personale, forteller Lars Persson, og fortsetter:
- Undersøkelsen viser også at bedrifter innen forsyningskjeder og logistikk sliter med å rekruttere kvalifisert personale. En utfordring som ser ut til å vedvare, også fremover, sier Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.

Studien så blant annet på personalomsetningen. Resultatet viste at andelen bedrifter i transportsektoren med høy personalomsetning økte fra 61 til 65 prosent, mens bedrifter med lavere personalomsetning så en reduksjon fra 61 til 57 prosent. I Norden (70%) og Frankrike (68%) var andelen bedrifter som opplevde at transportvirksomheten var den som var mest rammet av personalmangel, høyere sammenlignet med andre regioner.

Powered by Labrador CMS