Bildet viser areal som Moss Havn etterhvert skal ha igjen og bruke til havneformål.

Moss Havn høster nye millioner i erstatning fra Bane NOR

Moss Havn fortsetter å høste økonomiske erstatninger fra Bane NOR. Denne gangen har man unngått å møtes i rettssalen, og det tilfaller nå havneselskapet nye 25 millioner kroner på konto.

Publisert

Dette kommer som følge av at Moss Havn har akseptert et tilbud fra Bane Nor på 25 millioner kroner i erstatning fordi jernbaneselskapet har lagt beslag på 11 mål havneareal, til et midlertidig jernbanesport fra 2025 og ut 2032. 

Det statlige jernbaneselskapet har imidlertid et håp om å togene skal kunne benyttet et nytt dobbeltsport gjennom Moss allerede fra 2030. 

– Når den nye jernbanen tas i bruk, skal Bane NOR fjerne de midlertidige sporene og bygge om havneområdet igjen, inkludert en ny port inn. Dette vil ta litt tid, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby til Moss Avis.

Over 100 millioner kroner

Da Bane NOR i sin tid ervervet grunn fra havna frem til 2025, møttes man i retten for å få fastsatt erstatningen. I retten krevde havneselskapet over 170 millioner kroner i erstatning, mens Skjønnsretten endte på at en minsteerstatning på 30 millioner kroner var nok. Moss Havn og Moss kommue slo seg til ro med avgjørelsen i retten og anket ikke dette videre.I følge lokalavisen i Moss vil Bane NORs beslag av arealer i Moss Havn komme til å koste statsforetaket over 100 millioner kroner; 30 millioner kroner i minsteerstatning, 20 millioner kroner for riving av Kleberg-lageret, 2,1 millioner kroner i erstatning for en søppelplass og Bane NOR har i tillegg foretatt avbøtende tiltak i Moss Havn verdt 55 millioner kroner. På toppen av dette var og er Bane NOR forpliktet til å bekoste fjerning av det midlertidige jernbanesporet, samt å tilbakeføre arealet til havneformål og nå altså enige om 25 millioner kroner i ekstra erstatning.

 

 

 

Powered by Labrador CMS