Roslagen Shipping,

Miljøfyrtårn og transportnæringen lanserer ny bransjestandard

Stiftelsen Miljøfyrtårn har sammen med transportnæringen lansert en ny bransjestandard for klima og miljø. Målgruppen for den nye bransjestandarden er delt i to grupper: transport og logistikk, og rederier.

Publisert

Transport- og logistikknæringen er en viktig verdiskaper i den norske samfunnsøkonomien. Samtidig må vi erkjenne at transport står for 34 prosent av klimagassutslippene i Norge, en økning på hele 29 prosent fra 1990 til 2023. Parallelt har Norge et mål om å klare en utslippsreduksjon på 35-40 prosent for landtransport og 50 prosent for innenriks skipsfart innen 2030. Det er derfor viktigere enn noen gang å få opp farten i arbeidet med bærekraft innen næringen, og den nye bransjestandarden er et ledd i dette arbeidet. Målgruppen for den nye bransjestandarden er delt i to grupper: transport og logistikk, og rederier.

- Nedgang i utslipp  helt nødvendig

Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

- En kraftig nedgang av utslippene innen denne næringen er helt nødvendig dersom Norge som nasjon skal nå målene om klimagassreduksjon , sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.
- Derfor er det også utrolig gledelig at næringen selv har bidratt så aktivt i arbeidet sammen med Miljøfyrtårn i utviklingen av de nye kriteriene for sertifisering», legger hun til. «På den måten sikrer vi at standarden og kriteriene er relevante, tydelige og gjensidig mer forpliktende, avslutter hun.

- Svært velkommen

Direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.

- Vi ser at dette vil kunne engasjere våre medlemsrederier ytterligere i det viktige arbeidet for videre utslippsreduksjoner», sier Tor Arne Borge, administrerende direktør hos Kystrederiene.
- Vi ønsker den nye bransjestandarden velkommen, sier han.
Målet er at bransjestandarden hjelper virksomheter til systematisk forbedring av miljøprestasjoner, fremme gode forutsetninger for godt og anstendig arbeidsmiljø, legge til rette for ansvarlig forbruk og produksjon samt å samhandle for å nå målene innen transportsektoren.

Torbjørn Brenna i Norges Taxiforbund.

- Den nye bransjestandarden bygger på verdier om sunn konkurranse og vil føre til en bransje der de seriøse aktørene drar oss inn i fremtiden, på en trygg og forsvarlig måte for alle ledd i næringen, sier Torbjørn Brenna, direktør i Norges Taxiforbund.  Også drosjenæringen deltar aktivt i arbeidet med den nye bransjestandarden og applauderer at den nå kommer.
- Den nye bransjestandarden vil være med på å løfte frem de aktørene som aktivt deltar for å utvikle fremtidens Norge, der næringsliv ses i sammenheng med verdier og dermed gir rom for et helhetlig, trygt og fremtidsrettet norsk samfunn, sier Brenna.

- Svært positivt

Synnøve Grøndahl, seniorrådgiver i Transportseksjonen i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har gitt høringsinnspill under utviklingen av bransjestandarden. - Det er svært positivt at Miljøfyrtårn nå reviderer sine kriterier til det beste for miljø og klima, og vi mener kriteriene som ble foreslått er gode og relevante. Vi ser at det er et stort potensial for å redusere klimagassutslipp gjennom mer effektivisering og optimalisering i transportbransjen. Kriterier som blant annet legger opp til at aktører skal samarbeide for å redusere kjøring er veldig bra, forteller Synnøve Grøndahl, seniorrådgiver i Transportseksjonen i Miljødirektoratet.  

Powered by Labrador CMS