Trafikktallene fra Kystverket viser en økning i skipstrafikken. Vi nærmer oss 2019-nivå.
Trafikktallene fra Kystverket viser en økning i skipstrafikken. Vi nærmer oss 2019-nivå.

Pen økning i skipstrafikken første halvår

Trafikktall for første halvår 2022 viser ni prosent økning i den lospliktige trafikken sammenlignet med første halvår 2021, med rundt 5000 flere seilaser i år. Trafikken har økt langs hele kysten, men det er størst økning i Oslofjorden.

Publisert

Kystverkets tall viser nærmere at det ble utført 700 flere losoppdrag, gitt 160 flere dispensasjoner fra losplikt og gjennomført 4140 flere seilaser med farledsbevis. Økningen i bruk av farledsbevis gjelder alle losoldermannskap. Dispensasjon fra losplikt gis kun ved losmangel og når det er forsvarlig for sjøsikkerheten.

‒ De første månedene av 2022 var påvirket av pandemien, men vi nærmer oss 2019-nivået eller høyere for alle skipskategorier, sier seniorrådgiver Harald Borgø i Kystverket.

På 2019-nivå

Etter to år med pandemi og stor nedgang i passasjertrafikken i 2020 og 2021, så er antall lospliktige seilas tilbake på samme nivå som i 2019. Summen av lospliktig trafikk viser en liten økning på 400 seilas (+0,6 prosent) sammenlignet med 1. halvår 2019.

Det har imidlertid vært en dreining fra bruk av los om bord til mer bruk av farledsbevis. Farledsbevis utstedes av Kystverket og gir navigatører lov til å seile uten los i et spesifikt farvann. Sammenlignet med 2019 er det utført rundt 2000 færre losoppdrag, mens antall seilas på farledsbevis har økt med om lag 2400. En annen trend er at fartøyene som har los om bord, har los om bord lengre enn tidligere. Dette gjør at reduksjonen i losingstimer har vært betydelig mindre enn i oppdrag. Den økte skipstrafikken fra 2021 er blant passasjerskip, både cruiseskip og fergene i fast rute til utlandet. Offshore- og spesialfartøy har også hatt en økning i seilas fra 2021.

Kan få ny cruiserekord

‒ Antall cruiseanløp i 2022 kan overstige rekordåret 2019. Det har vært høy aktivitet siden midten av mars 2022 og cruisenæringen er på vei tilbake til aktivitetsnivået før pandemien. I tillegg er det varslet at norske havner som Oslo, Kristiansand og enkelte på Sør-Vestlandet vil få flere anløp på bekostning av færre cruiseanløp i Russland, opplyser Borgø.

Powered by Labrador CMS