Forener krefter for lokal utbygging av havvind

Deep Wind Offshore og EDF Renewables inngår samarbeid med Westcon Yards og Karmsund Havn for å se på områder for bygging, sammenstilling og logistikk for utvikling av Utsira Nord.

Publisert

- Det er ikke mange år til turbinene skal installeres i havet utenfor kontorvinduene våre. Det er her havvindutbyggingen skal skje, og som den største havna vil vi bidra til å maksimere den lokale verdiskapingen. Dette oppnår vi ved å legge til rette for de aktørene som ønsker å etablere seg i vår region, sier kommersiell direktør Tommy Sandtorv i Karmsund Havn.

Også Westcon Yards er henrykt over det som nå skjer.
- Regionen vår besitter både lang erfaring og komplett kompetanse for utbygging av offshore-installasjoner samt maritim industri. Vi legger til rette for ny storindustri, og har sammen med Vindafjord Kommune klare planene for et sammenstillingsområde på Dommersnes for kommende havvindprosjekter, sier daglig leder Øystein Matre i Westcon Yards.

Regionen er klar

Mange lokale aktører på Haugalandet er godt rigget for utvikling av havvind. Deep Wind Offshore og EDF Renewables utvikler havvindparker, Westcon Yards kan gjøre prefabrikkering og sammenstilling av flytere, og Karmsund Havn kan stå for infrastruktur og logistikk.
– Næringslivet på Haugalandet kan tilby nærmest komplette leveranser til havvind, og med det sikre lokale arbeidsplasser og verdiskaping. I tillegg er nærhet til produksjonsområdet av stor betydning for både bærekraft og kostnad i prosjektene, sier Kjetil Jacobsen, prosjektdirektør for Utsira Nord i Deep Wind Offshore.

Store ringvirkninger

Regjeringen vil tildele utbyggingstillatelser på Utsira Nord-området, sju kilometer utenfor Utsira, til neste år.
Ifølge en ringvirkningsanalyse gjort av Menon Economics på vegne av Haugaland Vekst i 2020, kan området skape store lokale verdier. For ett område 500 MW viser analysen en sysselsettingseffekt på cirka 6 000 sysselsatte i utbyggingsfasen. I et scenario med høy lokal andel kan de lokale sysselsettingseffektene bli over 4 000.
På lang sikt vil om lag 100 personer være tilknyttet den årlige driften. Hele Utsira Nord er planlagt å være tre ganger så stort, på 1,5 GW.
- Haugalandet har lange tradisjoner for både industribygging og omstilling, og er helt avhengig av nye arbeidsplasser. Derfor vil vi se på hvordan vi kan benytte Karmsund Havns arealer for å bygge havvindhovedstaden Haugesund, sier Tommy Sandtorv i Karmsund Havn.
- Kombinert med prefabrikasjon i Westcon gruppen og sammenstilling på Dommersenes, viser det hvordan vi kan sikre høy lokal andel i prosjektene, sier Kjetil Jacobsen i Deep Wind Offshore.

Powered by Labrador CMS