Tindekaia ved Åndalsnes er en av de havnene som får Enovastøtte til landstrøm.

Fem prosjekter får støtte

Fem nye landstrømprosjekter får 34 millioner kroner i Enovastøtte.

Publisert Sist oppdatert

Molde og Romsdal Havn IKS får 13,5 millioner kroner i støtte til bygging av landstrøm på Tindekaia i Åndalsnes. Planen er å tilby landstrøm til cruiseskipene som legger til kai der. I tillegg går Enova inn med statlig støtte til fire andre anlegg langs kysten.

Når Enova støtter fem nye landstrømprosjekter, er det lokal klimapolitikk på sitt beste.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Dette er Enovas 13. utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 119 landstrømprosjekter med over 842 millioner kroner.

-Landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport ved at skipene kutter store utslipp når de ligger til kai. Nå er det også gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn i norske fjorder kan redusere sine utslipp, sier Rune Holmen, markedssjef for sjøtransport i Enova.

En fremtidsrettet havn

Molde og Romsdal Havn har tidligere fått tildelt støtte fra Enova til forprosjekt for utredning om landstrømanlegg på Tindekaia i Åndalsnes. Nå har selskapet tatt et steg videre.

-Vi ser frem til å få realisert dette prosjektet. Støtten fra Enova er helt avgjørende for å lykkes i vårt arbeid med å bygge en fremtidsrettet havn i tråd med det grønne skiftet, sier havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn IKS. I desember 2021 ble Rauma tildelt Innovasjon Norges merke som bærekraftig reisemål, og et landstrømanlegg vil være et viktig ledd i målsetningen om å utvikle en bærekraftig destinasjon.

Følgende fem prosjekter får støtte:

Molde og Romsdal havn IKS
Molde og Romsdal havn - Tindekaia, investeringsstøtte - kr. 13 500 000

Ålesundsregionens havnevesen
Flatholmen Ålesund, landstrøm - kr. 7 438 000

Stavangerregionen havn IKS -
Landstrøm kai 23 og 24, Risavika - kr. 6 011 145

Holmøy maritime AS
Landstrøm på Holmøy Maritime AS sitt kaianlegg på Holmen - kr. 2 882 000

Plug Bergen AS
Investering i Landstrøm til større fartøy Tollbodkaien - kr. 4 100 000

Total sum kr. 33 931 145

– Pengene regjeringen stiller til rådighet gjennom Enova fortsetter å komme prosjekter i hele Norge til gode. Landstrøm er vinn-vinn-vinn. Strøm fra land til skipene kutter utslippene fra skipsfarten, gjør den lokale luften bedre ved å redusere luftforurensingen, og sikrer jobber og verdiskapingen i den maritime næringen og reiselivet. Når Enova støtter fem nye landstrømprosjekter, er det lokal klimapolitikk på sitt beste, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Landstrømanleggene skal være i drift senest juli 2024.

Maritim næring i front

Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Formålet med Enovas totale satsing på landstrøm er at det etableres et levedyktig marked for landstrøm.

- Vi ser nå at stadig flere fartøy bygges og ombygges slik at det kan ta imot strøm fra land. Dette vil gi reduserte klimautslipp både ved kai og under seiling. Maritim næring i Norge ligger i front i den grønne omstillingen, men vi har et stykke igjen, også her, sier Holmen.

Se oversikt over norske landstrømanlegg her

Ytterligere en utlysning i 2022

Enova har støttet landstrøm i norske havner siden 2016. Nå planlegges det ytterligere en utlysning på programmet i 2022, men samtidig skal Enova gjennomføre en evaluering av støtteprogrammene rettet mot landstrøm, noe som også inkluderer støtte til forprosjekt og støtte til tilpasning av fartøy for landstrøm.

-Denne evalueringen, som skal skje i dialog med markedsaktørene, vil gi oss gode svar på kursen videre, sier Holmen.

Powered by Labrador CMS