HAVNEMAGASINET 25 ÅR

Jubileumsutgaven er her

I dag går vår jubileumsutgave på Posten.

Publisert Sist oppdatert

Havnemagasinet fyller 25 år denne sommeren og vi har laget en solid utgave i forbindelse med dette. Bladet er breddfullt av artikler og i jubileumsutgaven kan våre abonnenter lese mer om følgende saker: Norsk Industri samler igjen troppene i oktober og beredskap vil bli hovedtema under Transport og logistikk på Gardermoen.

I jubileumsutgaven, som også er vårt sommernummer, kan du lese flere saker fra Tromsø; blant annet at Tromsø Havn har inngått kontrakter på løpende bånd på forsommeren og flere av disse er sikret av lokale leverandører. Du kan også lese om at havna genererer hele 1900 arbeidsplasser ved sin eksistens. 

I anledning Havnemagasinets jubileum har vi også funnet det riktig å stille spørsmålet om hva Norge hadde vært uten havnene. Vi reiser spørsmålet overfor en rekke myndighetspersoner. 

I Trondheim Havn ble man for noen få år siden rammet av en tragisk dødsulykke. Hendelse har ført med seg en intensivering av fokuset på HMS. Havnedirektøren kaller arbeidet det viktigste man gjør. I august er det klart for Havnekonferansen igjen i Kristiansand. Nå mer internasjonal enn noen gang. Alt om denne leser du hos Havnemagasinet. Vi har også flere saker om Redningsselskapet. De samler nå sammen til et solid spleiselag for å få bygget tidenes største redningsskøyte. Og kanskje har du allerede sett det, men denne sommeren pryder sjøvettreglene drikkebokser med alkoholfritt øl.

ESPO, som er det europeiske havnenes organisasjon, har laget sin prioriteringsliste for de neste fem årene. I tillegg har de presentert kostnaden for å ruste Europas havner for fremtiden. Intet mindre enn 80 milliarder euro trengs det. Selskapet Nutrimar på Hitra har utstrakt bruk av sjøtransport av sine produkter, men poengterer parodien i å ligge ytterst i leia for så å måtte skysse alt gods nesten 12 mil på landeveien for å få den levert til skip i havn. 

Vår spaltist Geir Berg, hos Rambøll, ser nærmere på samfunnsnytten av regionhavna på Øra i Borg Havn, mens du også kan lese om Kystverket som akkurat har markert 50-årsjubileum som etat, og som også har åpnet to oppgraderte fiskerihavnanlegg i Finnmark. 

For to år siden lanserte Ulstein ideen om å bruke thoriumdrevne skip i cruisefarten. Ideen fenger fortsatt, selv om industrien utviser noe positiv skepsis. Ideen ble lansert under Seatrade i Miami i 2022, og den ble også debattert der nå i 2024. Havnemagasinet var på plass og bringer status. 

Våre venner hos CMS Kluge Advokatfirma har sett inngående på hvilke endringer som skjer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser denne sommeren. 1. juli inntreffer disse og hva bør man så være obs på her? 

Bergen Havn har skaffet seg både ny leverandør av parkeringstjenester på havna og kan i tillegg notere svært positiv bruk av landstrøm fra cruiseskipene som anløper. I april lå 65 prosent på landstrøm. I mai var tallet enda høyere. Landsbasert kraft er også et satsningsområde i Rotterdam havn. Rotterdam World Gateway skal utstyre hele sin enorme kaikant med strøm. 

Tyske havner har et utstrakt samarbeid med flere norske. I Tyskland har man nå presentert sin havnestrategi for fremtiden. Intet mindre enn 130 tiltak fremmes. 

Moss Havn har fått støtte fra Enova til å tilby ladestrøm både i sjø- og innlandshavna, mens Sandefjord Havn har fått ferdigstilt en helt ny fiskerikai. Planen var opprinnelig å restaurere den gamle, men sammen med entreprenøren Repstad Anlegg ble man enige om at det var mer formålstjenlig å heller rive og bygge nytt. 

Har du hørt om MarU? Dette er Kystverkets nye modell for å estimere utslipp fra fartøy i norske farvann. Utfyllende informasjon om prosjektet i Havnemagasinet 03-24. 

Som seg hør og bør i et jubileumsnummer er vi også innom historen til havnenes eget blad i denne utgaven. Husker du hvordan det var i Bjørvika før operaen, eller hvordan bladet vårt så ut i den spede begynnelsen? Vi har aldri laget så stor utgave av Havnemagasinet tidligere. Det er bare å glede seg til mye lesestoff, og langt mer enn hva vi har ramset opp over her.

Jubileumsutgaven er på tur ut i postkassene. Klarer du ikke å vente ligger allerede den digitale utgaven ute.

Powered by Labrador CMS