Ved denne kaien, Garpeskjærskaien, er det gjort et større funn av fremmedarten havnespy
Ved denne kaien, Garpeskjærskaien, er det gjort et større funn av fremmedarten havnespy

Håndterer større funn av havnespy

Karmsund Havn har tatt grep for å håndtere et større funn av havnespy ved Garpeskjærskaien i Haugesund.

Publisert

-Vi forholder oss til råd og anbefalinger fra relevante myndigheter, med Miljødirektoratet i spissen. Inntil videre har vi fått beskjed om at vi kan bruke kaiene som normalt, men at det må gis informasjon til de som leier kaiplass og at det må foretas jevnlige kontroller av kai og fartøy underveis, forteller Geirmund Eikje, maritim direktør i Karmsund Havn.

Havnespy sprer seg raskt og er uønsket i norske havner og farvann.
Havnespy sprer seg raskt og er uønsket i norske havner og farvann.

Det var i slutten av april det ble avdekket et større funn av havnespy i havnebassenget i Haugesund.
Havnespy er en marin fremmed art som sprer seg raskt og fortrenger stedegne arter. Spredning av arten kan føre til alvorlige konsekvenser for marint liv i norske havområder og myndighetene ønsker at man rapporterer mulige funn så raskt som mulig.
Den fremmede arten har potensiale til å spre seg nordover langs kysten, og bekymringen er ekstra stor i havneområder der det er mye internasjonal skipstrafikk.

- Den kaien hvor det største funnet er oppdaget benyttes som ventekai for Fjord 1 sine gassferjer, og her er vi i dialog med rederiet om mulige tiltak. Videre har vi stilt kaien til disposisjon for ulike forskningsforsøk i regi av Havforskningsinstituttet, disse skal etter planen gjennomføres i juni, sier Geirmund Eikje i Karmsund Havn.

Powered by Labrador CMS