Arrangøren håper på 900 deltakere under årets utgave av Transport & Logistikk.
Arrangøren håper på 900 deltakere under årets utgave av Transport & Logistikk.

Sjø og havn i fokus på Transport & Logistikk

Når sommerferien går mot hell og kalenderen viser august, får vi å høre om høstens vakreste eventyr Transport & Logistikk-konferansen på Gardermoen. Arbeidet har allerede vært i gang og ambisjonene er høye i år også – Når Transport & Logistikk 2022 går av stabelen den 24. og 25. oktober ønsker vi å samle nærmere 900 deltagere, sier prosjektleder for konferansen Jo Eirik Frøise.

Publisert

- Dette høres ut som en velbrukt klisje – men dette skal bli den mest kompakte og beste konferansen vi har gjennomført, forteller Frøise

Konferansen er i 2022 hele 64. år gammel. Siden vi i 2004 hadde kun et par utstillere og et par hundre konferansedeltagere har vii hatt en konstant utvikling. Noe av suksessen er at utstillere og konferansedeltagere har vært tett inn på hverandre med at konferanselokalene og lunsjen har vært lagt til utstillingslokalene. Når man i 2021 reduserte til tre hovedspor var det en positiv respons fra utstillerne. Dette viderefører vi også i år.

Sjøtransport viktig for fremtiden

Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.
Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

Sjøtransporten i årene som kommer vil være et viktig tema på konferansen - Transport av gods på sjø vil henge tett sammen med fremtidens utvikling og struktur av havnene. Disse er en sentral del av sjøtransportens infrastruktur, og som knutepunkter mellom land- og sjøbaserte transporttjenester er de viktige ledd i logistikkjedene. Havnene har også stor betydning for næringsvekst og regional utvikling. Det vil for eksempel være viktig å finne en havneløsning vest for Oslo som kan støtte opp om regional industriutvikling og næringsinteresser, forteller Frøise.

- Sammen med Norske Havner har vi laget et godt program. Effektive havner er avhengige av gode tilførselsårer som vei og bane. Staten har et ansvar for dette, og det vil kreve en konsentrert satsing på prioriterte havner. For å få til lønnsomme godstransporter på sjø må vi samle volumer. Effektive og profesjonelle havner som tilbyr konkurransedyktige tjenester, er helt nødvendig for sjøtransportens konkurransekraft, påpeker Frøise.

Nyttig samferdselsforskning

For å lykkes med å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger som bidrar til et mer effektivt transportsystem, og som gir grunnlag for ny næringsvirksomhet, er det avgjørende å styrke forsknings og innovasjon-innsatsen. Forskning og innovasjon vil også være nødvendig for å løse transportutfordringene på en hensiktsmessig måte.

- Her bør både myndigheter og forskings- institusjonene selv være bevist på hva som er nyttig for transportsektoren og i særdeleshet havnene rundt om i hele landet. Forsking vil være en viktig del av konferansen med nyttige innspill fra både Forskingsrådet og fra Transportøkonomisk institutt (TØI) forteller en entusiastisk prosjektleder for Transport & Logistikk 2022.

Stor deltagelse fra politisk ledelse

- Som vanlig er den tradisjonelle samferdselsdebatten et viktig innslag på konferansen, forteller Frøise.

– At både statsråder, statssekretærer og transportkomiteen takker ja til deltagelse nesten ett år i forveien, viser at konferansen er en viktig arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering. Med den geopolitiske situasjonen, hvor både krigen i Ukraina, sjåførmangel over hele Europa og vansker med transporten fra Asia som bakteppe, er jeg overbevist om at dette blir en arena for mange gode faglige innspill, sier Frøise.

- NHO Logistikk og Transport leverte nettopp en rapport til samferdselsdepartementet i forbindelse med regjeringens varslede handlingsplan mot de såkalte " storreingjøringen av arbeidslivet i transportsektoren". Det er således også naturlig å ta dette temaet opp vår konferanse, fortsetter Frøise.

Rekordmange transportbrukere

I år har vi rekordmange foredragsholdere fra de såkalte transportkjøperne, De store merkevare produsentene stiller med sine logistikk og transport ansvarlige. I disse foredragene får årets konferansedeltagere høre hva nettopp de gjør som bedre bunnlinja når det gjelder transport og logistikk tjenestene de kjøper.

-Vi som arrangører har jobbet hardt for å få dette til. Vi vet også at dette tiltrekker til seg andre transportkjøpere som er opptatt av å få med seg hva disse flaggskipene gjør med sin transport og logistikk, forteller Frøise

Stor utstilling og mye sosialt påfyll

En av de hyggelige erfaringer med konferansen er at utstillingen blir en mer og mer viktig arena for å markedsføre produkt og tjenester til næringen. Nå allerede i mai har vi kun 8 ledige plasser igjen. Vi regner med at disse går i løpet av sommeren.

- Kontakter dannes ofte i uformelle sammenkomster, og konferansen har ofte stedet hvor du har mulighet til å pleie dine kundekontakter eller skape nye. I år vil vi også ha med tradisjonelt treretters festmiddag og underholdning av høy kvalitet, som gir deg mulighet for sosialt påfyll. God mat, god drikke og spennende underholdning vil kjennetegne konferansen, sier Jo Eirik Frøise.

Powered by Labrador CMS