Havna arbeider for å etablere terminal i innlandet

Gøteborgs Havn AB og Train Alliance har utarbeidet en intensjonsavtale for å se på mulighetene for å bygge ut en innlandsterminal i direkte tilknytning til TEN-nettet i Sigtuna.

Publisert

Tanken er at en eventuell innlandsterminal skal kunne håndtere transport og omlasting av ulike segmenter som trailere, containere og kjøretøy.

Et utgangspunkt er at en eventuell innlandsterminal skal inngå som en del av Gøteborgs Havn ABs bærekraftsarbeid, hvor terminalen skal bidra til å øke tempoet i transportsektorens fossilfrie omstilling. Partene diskuterer også plassering av et trafikknært vedlikeholdsverksted i Gøteborgs havn for lokomotiver og vogner. Dette for å styrke leveranse og tilgjengelighet for varetransport. Partene er også positive til å la det svenske Trafikverket prøvekjøre et godstog på 1000 meter mellom Gøteborg og Rosersberg, som er innenfor Shift2Rail.

Powered by Labrador CMS