Toraneskaia i Mo i Rana havn. Click to add image caption
Toraneskaia i Mo i Rana havn. Click to add image caption

Endte nær fire millioner tonn gods over kai i 2021

Over Mo i Rana havn opplevde man i fjor en godsøkning på fem prosent i forhold til 2020.

Publisert

Total godsomsetning over kaiavsnittene, Bjørnbærvikodden, Rana Industriterminal, Rana Gruber, Helgeland Plast, Toraneskaia og Bulkterminalen, ble på 3 942 806 tonn, som er en økning i volum på fem prosent sammenlignet med 2020. Antall skipsanløp var i 2021 897, noe som er en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med 2020.

Fremdeles god retningsballanse

- Som det fremgår av statistikken, så har godstransporten hatt en oppgang i 2021. Retningsbalansen er fremdeles svært god. Mange skip unngår lange ballastreiser for nye oppdrag, da skipene har gods begge veier. Dette er en viktig ressursutnyttelse og positivt for miljøet, sier havnesjef Bjørnulf Tverå.
Havna håndterer skip på over 90 000 tonn dødvekt, og har egne taubåter. Dette i kombinasjon med effektive terminaler gir god transportøkonomi og stor miljøgevinst.


Økning utenriks og innenriks

Totale volum fra innenriks i 2021, viser en svak økning sammenlignet med 2020. Losset volum viser en nedgang fra 923 267 tonn i 2020 til 893 130 tonn i 2021. Lastet volum viser en økning fra 269 581 tonn i 2020 til 320 835 tonn i 2021.
Totale volum utenriks i 2021, viser en økning fra 2 552 455 tonn i 2020 til 2 728 844 tonn i 2021. Losset volum viser en økning fra 486 148 tonn i 2020 til 639 616 tonn i 2021. Lastet volum viser en svak økning fra 2 066 307 tonn i 2020 til 2 089 228 tonn i 2021.
- Mo i Rana Havn KF ser en positiv utvikling i Rana. Den positive utviklingen forsterker Mo i Rana som transportknutepunkt. Med midler til miljømudring ved Toraneskaia og ny dypvannskai i Langneset vil grunnlaget for økt vekst legges ytterligere. Vi ser for oss en økning ikke bare over havna, men også med bil og bane vil oppleve en vekst. Den viktige øst-vest korridoren E12, til og fra de viktige markedene i Sverige, Finland og Russland vil fremdeles være svært viktig, påpeker havnesjef Tverå.


Vekst i stykkgods og bulk

Den offentlige stykkgodskaia, Toranesterminalen har en markant økning i vekst i 2021 sammenlignet med 2020. Den økte veksten skyldes økte volumer til tungindustri, tømmer, betongflytebrygger og grusmasser. Det er forventet at behovet for terminalen vil øke markant også i fremtiden. Totalt i 2021 var godsoverslaget 141 271 tonn over terminalen, som tilsvarer en økning på 34,7 prosent sammenlignet med 2020.
Bulkterminalen, også den av de offentlige kaiene i havna, har en markant vekst i 2021 sammenlignet med 2020. Den økte veksten skyldes økning i bulkvolumer som går til industrien, samt at terminalen har økt kundemasse. Det er forventet at økningen og behovet for terminalen vil øke markant i fremtiden. Totalt i 2021 var godsoverslaget 290 592 tonn over terminalen, noe som, i følger Mo i Rana Havn, tilsvarer en økning på 135 prosent.

Havnemagasinet har vært i kontakt med den private industriterminalen, Rana Industriterminal, men de ønsker ikke å gå ut med tallene for 2021.


Powered by Labrador CMS