Nytt blad i postkassen og her på nettsiden

Nå er endelig nyeste utgave av Havnemagasinet på tur ut i postkassene til våre abonnenter. Det kan også leses i digital versjon hos Buy & Read ved å klikke her på nettsiden.

Publisert

I denne papirutgaven kan man lese mer om hvilke muligheter som kan by seg for havnene rettet mot havvind. Ikke bare i våre farvann, men også i hele Nordsjøbassenget. Den norske havnestrukturen, med store arealer og gode dybdeforhold er en forse i så måte, er budskapet fra Deep Wind Offshore.

Vi ser dessuten nærmere på den enorme utbyggingen som har skjedd i Karmsund havn de siste årene, og hvilke store prosjekter som ligger foran havnedirektør Tore Gautesen og hans mannskap. Og hvordan ser så storbyhavnene nord og sør om Haugalandet på den enorme utbyggingstakten. Hva tenker man i Bergen Havn og Stavanger Havn?

Holland Norway Lines startet fergeforbindelse mellom Kristiansand og Eemshaven tidligere i år. Allerede nå omtaler man satsingen som en suksess og det jobbes aktivt med planer for nybygg. Oslo Havn har brukt store ressurser på å renovere sitt havnebygg, Skur 38, på Vippetangen. Nå er det ferdig og i Havnemagasinets siste utgave kan våre lesere se hvordan det har blitt.

Flere kommunalt eide havner er for tiden i en prosess med å vurdere sin organisasjonsform. Om havneselskapet i fremtiden skal være organisert som kommunalt foretak (KF), interkommunalt selskap (IKS) eller aksjeselskap (AS) krever en grundig utredning av mange forhold. I en svært dyptpløyende artikkel ser Jostein Aksdal i Bergen Capital Management nærmere på hvilken betydning valg av organisasjonsform har for lånefinansieringen til de ulike selskapsformene.

Utover dette er bladet breddfullt av andre små og større artikler knyttet til havn og havnedrift.

God lesning.

Powered by Labrador CMS