Direktør Kjell-OLav Gammelsæter i Norske Havner.

Setter sin lit til at SV rydder opp

Publisert

- Med store ekstrautgifter som følge av krigen i Ukraina, strømstøtte og jordbruksoppgjør var det grunn til å frykte kutt i viktige ordninger for havn og sjøtransport. Men med stor planer for næringsutvikling langs kysten og havet, blant annet på havvind, kan vi ikke legge oss bakpå med utvikling av kystinfrastrukturen sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Han finner det positive at støtten til investeringer i havn går opp og ikke ned, selv om det er en beskjeden økning på 5,5 millioner kroner
- Norske Havner har alltid påpekt viktigheten av god vei- og baneinfrastruktur til havnene. At det legges inn midler til vei mellom E18 og Eydehavn er et viktig bidrag til havna, batterifabrikken og det grønne skiftet. Statens vegvesen har i sine prioriteringer for 2022 trukket frem Rv. 291 Holmenbrua og E134-arm Husøy hamn. Disse veiprosjektene er viktige for å sikre effektiv intermodal godstransport, påpeker Gammelsæter.
- Slike prioriteringer vil vi ha flere av, sier han.

Norske Havner forteller at om tilbakemelding fra medlemmer som påpeker at det er en rekke veiprosjekter som er viktig for havnenes utvikling og effektivitet.
- Men vi er også bekymret for de generelle vilkårene for sjøtransporten, blant annet fordi det ikke blir gjort noe med nettolønnsordningen, en fjerner kondemneringsordningen og utsetter oppstart av Ocean Space Centre i Trondheim.
SV har en del å rette opp i i forhandlingene for å styrke sjøtransporten og sjøtransportens evne til omstilling i det grønne skiftet, avslutter Gammelsæter.

Powered by Labrador CMS