Ingvar Mathisen er ny styreleder i Norske Havner etter Halvard Aglen.
Ingvar Mathisen er ny styreleder i Norske Havner etter Halvard Aglen.

Ny styreleder i Norske Havner

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn KF er ny styreleder i Norske Havner.

Han ble valgt på årsmøtet i Norske Havner som ble holdt i Oslo 14. juni.

Mathisen har lang fartstid i Havne-Norge. Før han kom til Oslo Havn KF i august 2017, var han havnedirektør i Bodø havn KF i perioden 2005 – 2017. Han har også tidligere hatt forskjellige verv i tidligere Norsk Havneforening og Norske Havner.

Mathisen er opptatt av havnenes voksende rolle i de lokale, regionale og nasjonale transportnettverkene som følge av det grønne skiftet

– Havnene har en viktig samfunnsrolle. Vi skal legge til rette for næringslivets transportbehov og bidra til å få gods over fra vei til sjø. Samtidig skal vi bidra til å kutte skadelige klima- og miljøutslipp, sier Mathisen.

– En av de viktigste arbeidsoppgavene for Norske Havner er å jobbe for at havnenes og sjøtransportens rammevilkår blir bedre. Denne jobben skal vi gjøre med våre samarbeidspartnere i den maritime klyngen

– Videre ønsker jeg at styret i Norske Havner, sammen med administrasjonen og medlemmene våre, vurderer hvordan vi kan ivareta interessene til henholdsvis store, mellomstore og små havner på en enda bedre måte.

Med seg i styret har Ingvar M. Mathisen:

  • Nestleder Tore Lundestad, havnedirektør i Borg Havn IKS
  • Styremedlem Kjersti Stormo, Bodø Havn KF
  • Styremedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn KF
  • Styremedlem Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS
  • Varamedlem Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF
  • Varamedlem Anne Britt Bekken, Harstad Havn KF
  • Varamedlem Knut Mostad, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

– Med dette meget kompetente styret gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene og bidra til å løfte arbeidet i Norske Havner for medlemmene, sier Mathisen.

Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand Havn IKS, gikk av som styreleder siden han går av med pensjon senere i år. Han var den første styrelederen i foreningen som ble slått sammen av KS Bedrift Havn og Norske Havner i 2019.

– Jeg ønsker å si tusen takk til Halvard for den formidable innsatsen han har lagt ned på vegne av medlemmene i Norske Havner. Når jeg nå overtar vakten på broen fra ham, så vet jeg at vi er på riktig kurs, sier Mathisen.

Powered by Labrador CMS