Transportkonferanse i Narvik

Konferansen «Transport fra kyst til marked» arrangeres i Narvik 15.-16. november. Arrangør er Transportutvikling AS. Narvik Havn, Narvikgården og Sparebanken 68 grader nord er med på å realisere konferansen.

Publisert

 Konferansen er et viktig arrangement og møteplass for Nord-Norge. Det er nettopp lagt frem to KVUer med fokus på Nord-Norge:

• KVU for transportløsninger i Nord-Norge, som omfatter hele transportsystemet. • KVU Nord-Norgebanen, med fokus på utvidelse av dagens jernbanestruktur.

Etter denne fremleggelsen kommer flere måneder med høringer og kvalitetssikring av KVUene. Konferansen er ideell for å komme med innspill til utførende etater og politikere, da den arrangeres i hørings-/kvalitetssikringsperioden. Her kan man både få informasjon og være med å påvirke.

KVU-debatt på konferansedag 2 (16.november)
Til å være innledere og debattanter i paneldebatt har man innhentet sentrale navn som:
• Prosjektleder KVU Nord-Norge SIGNE EIKENES
• Senioringeniør Statens Vegvesen NILS PETTER RUSÅNES
• Sjefsingeniør Jernbanedirektoratet TOR NICOLAISEN
• Viseadm. direktør i Sjømat Norge TROND DAVIDSEN
• Fylkesråd for Samferdsel, Troms og Finnmark FK, AGNETE MASTERNES HANSSEN

• Stortingsrepresentanter: 
Medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen GEIR A. IVERSEN (SP, Finnmark)
Leder i Energi- miljøkomiteen MARIANNE SIVERTSEN NÆSS (AP, Finnmark)  Medlem i Transport og kommunikasjonskomiteen MONA FAGERÅS (SV, Nordland) Medlem Arbeids- og sosialkomiteen DAGFINN OLSEN (FRP, Nordland)
Medlem Helse- og omsorgskomiteen ERLEND SVARDAL BØE (H, Troms)
Kjetil Moe, Narvik kommune, er debattleder.

Bredt Transportfokus på konferansedag 1 (15.november)
På konferansen har man fokus på hvordan transportbildet vil se ut fremover, - hvilke utfordringer/muligheter har vi?  Man berører andre viktige tema som:
• Sjøtransport i endring
• Hva styrer transportkjøpernes valg av transportløsning?
• Tilrettelegging for økt jernbanetransport

Til å belyse disse temaene kommer:
• Styreleder Norske Havner/havnedirektør Oslo Havn INGVAR MATHISEN
• Havnedirektør Narvik Havn BØRGE EDVARDSEN KLINGAN
• Adm.dir. i Asko Maritime AS, KAI JUST OLSEN
• Styreleder NORFRA konsernet STEINAR ELIASSEN
• Daglig leder Rema Distribusjon Norge AS, distribunal Narvik HENRIC DAHLSTRÖM
• Områdedirektør Region nord, Bane NOR THOR BRÆKKAN
• Administrerende direktør CargoNet AS INGVILD STORÅS
• Representant fra Jernbanedirektoratet

For påmelding trykk her

Powered by Labrador CMS