Maritim sektor står foran store endringer og innovasjon.

- Noen må gå foran og vise vei

Maritim sektor står foran en omstillingsutfordring, som griper inn i alt vi foretar oss. Havner og sjøtransport må gi sitt bidrag til å skape en bærekraftig økonomi med netto nullutslipp av klimagasser før 2050. - Endringene kommer ikke servert på fat. Noen må gå foran og vise vei, sier Erling Nordbø, ekspert på innovasjon og omstilling.

Publisert Sist oppdatert

Dersom ikke transportformene er effektiv nok, er de heller ikke bærekraftig. Denne setningen, som mer eller mindre har blitt havnedirektøren i Barcelonas mantra, dannet grunnlag for en halvdagskonferranse nylig. Det var Shortsea Promotion Centre Norway sammen med Norske Havner som løftet frem fokus på teknologiens fremtidige påvirkning på transport og hvordan innovasjon oppstår når man utnytter og bruker ny eller eksisterende teknologi på nye måter eller i nye kombinasjoner for å løse et kjent problem eller dekke et kjent behov.

Suksessfaktorer

Erling Nordbø er speialist på innovasjon og forretningsutvikling.

Teknologi, kunnskap og underliggende behov er kritiske suksesskriterier for enhver innovasjon. Alle tre må være til stede, samtidig som de er avhengig av hverandre for at en innovasjon skal bli en suksess. Maritim sektor står foran vår tids største omstilling, som griper inn i det meste vi foretar oss. Havner og sjøtransport må gi sitt bidrag til å skape en bærekraftig økonomi med netto nullutslipp av klimagasser i løpet av relativt få år.
- Disse endringene kommer ikke servert på et fat, de må skapes, sier Erling Nordbø, fra innovasjonsmiljøet Aleap. Nordbø har jobbet med innovasjon og forretningsutvikling i en årrekke og til tross for at han må medgi at han ikke kjenner noe til maritim sektor, har han likevel mangt et råd å komme med til de som nå må endre denne sektoren i en mer effektiv, og gjennom dette mer bærekraftig, retning.
- Noen må gå foran og vise vei, sier Nordbø, som sammen med sitt team i Aleap til enhver tid har et femtitalls start-ups i porteføljen. Han kan også vise til erfaring med toppidrettsutøveren Ole Einar Bjørndalen, mellom to OL.
- Han stilte utrolig strenge krav til innovasjon og effektivitet og alt man kunne bli bedre på, sier Nordbø.

Testing og prøving

Han fremholder at det er viktig å utarbeide en metodikk for testing og utprøving når innovasjon og endringer skal foretas med det mål å bli mer effektiv. - Gjerne så tidlig som mulig og helt til man har nådd det man ønsket. Innovasjon er heller ikke bare en idé, det må være noe som skaper varig verdi og møter kundenes behov, sier Nordbø. Han trekker også frem behovet for ildsjeler og medgir at man i enkelte organisasjoner har medarbeidere som kanskje ikke er helt A4, men at disse ofte kan være en svært viktig ressurs i arbeidet med nytenking.
- Man må ta vare på disse. Noen må kanskje ledes på en annen måte, men det kan likevel være en enorm ressurs. Ting må settes i system og det må etableres nettverk hvor man hjelper hverandre til å drive frem innovasjon, for eksempel gjennom foretrukne partnere og gjennom lederskap, understreker Nordbø.

Godt lederskap

- Det er viktig å ha ledere som kan stå for at man lykkes med noe og feiler med noe annet, sier Nordbø og fremhever at innovasjon er noe som tar tid.
- Det tar fort tre til fem år å drive frem denne typen prosjekter og prosesser. Når det kommer en gründer til oss og sier at de har en tidshorisont på to år før de skal være ute i markedet, tenker jeg at det vil ta fire. Det er ikke noe quick fix i dette arbeidet og det er ikke like enkelt å stå foran sjefen sin og si at man ønsker å bruke overskuddet i selskapet på risikoprosjekter. Man må legge gode rammer for arbeidet når man satser på «greater risk for greater good», sier Erling Nordbø i Aleap.

- Kan ikke vente å se

Når han blir utfordret på hvordan maritim sektor og havnene, som han erkjenner at han ikke kjenner veldig godt til, skal lykkes i den omstillingsprosessen som står foran dem, er han klart på at man må opp og frem. - Det er bare å sette fart. En vente og se-holdning lykkes man ikke med. Man må utnytte de mulighetene som ligger der. Omstillingen til det grønne skiftet er nå og det er nå man må jakte løsninger, påpeker Erling Nordbø i Aleap.

Powered by Labrador CMS