Halvdagskonferanse:

Teknologiens fremtidige påvirkning på transport

Effektivitet og bærekraft henger ofte sammen, også innen transport. Er ikke transportformene effektive nok, klarer de heller ikke å være bærekraftige. Med dette som bakteppe er det viktig at man henger med når det gjelder teknologi, for teknologi vil påvirke også transportsektoren.

Publisert Sist oppdatert


Shortsea Promotion Centre Norway løfter denne problemstillingen gjennom et halvdagsseminar lagt tett opp mot Havnekonferansen, som arrangeres i Kristiansand neste uke. Dagen før, onsdag 24. august fra klokken 13.00 til 17.00, vil man rette fokus på hvordan innovasjon oppstår når man utnytter og bruker ny eller eksisterende teknologi på nye måter eller i nye kombinasjoner for å løse et kjent problem eller dekke et kjent behov.

Kritiske suksesskriterier

Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre Norway.

Det er ikke å stikke under stol at teknologi, kunnskap og underliggende behov er kritiske suksesskriterier for enhver innovasjon. Alle tre må være til stede, samtidig som de er avhengig av hverandre for at en innovasjon skal bli en suksess.
- Vi står midt i vår tids største omstillingsutfordring. Den griper inn i alt vi foretar oss. Det handler om å skape en bærekraftig økonomi med netto nullutslipp av klimagasser før 2050. Den forvandlingen kan ikke vedtas eller bestilles, den må skapes, understreker Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre Norway.
Han har satt sammen et innholdsrikt program som tar for seg flere aspekter ved denne problemstillingen og ved hjelp av sentrale aktører i transportnæringen blir det hele satt grundig på dagsorden.

Refleksjoner

Innovasjonsmiljøet Aleap vil blant annet dele grunnlaget for deres tenkning rundt de tre formene for innovasjon. Direktøren for forretningsutvikling Teknologi i Avinor vil dele sine refleksjoner fra prosjektet Remote Tower og forteller mer om hvordan innovasjon er et resultat av behovsdrevet innovasjon, og rederiet Samskip kommer for å snakke om hvordan de går fra ord til handling når de bygger to hydrogendrevne containerskip som skal stå klare i 2025.
Videre vil ASKO og Yara dele sine refleksjoner når skipet blir autonomt og resten av verdikjeden er analog, Grenland Havn skal reflektere rundt havnas rolle når operasjonene blir autonome, mens Ocean Infinity, som jobber både med Samskip og ASKO, deler sine tanker rundt en autonom fremtid.
- Seminaret vil gi både refleksjoner og best practice fra andre bransjer og samtidig fremme konkrete use-cases på innovasjon som allerede er i drift, settes i drift i disse dager og iløpet av 2025. Sintef vil også bidra og gi oss sine tanker rundt fremtidens havn gitt denne utviklingen, forteller Jørn Askvik.

Dagskonferansen holdes på Radisson Blue Caledonien Hotel og du finner påmelding ved å trykke her.

Konferansen er et samarbeid mellom Norske Havner og Shortsea Promotion Centre Norway.

Powered by Labrador CMS