Ni fartøyer deler 83,4 millioner kroner

Enova støtter ni fartøyer i maritim sektor med 83,4 millioner kroner

Publisert

Norsk maritim sektor leder an internasjonalt i å ta i bruk batteriløsninger i sine fartøy. Dette er ni fartøy som vil sette ytterligere fart i vårt teknologiske hamskifte med innovative batteriløsninger, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Disse selskapene får støtte:

  • Topeka Holding AS: 13,74 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i 2 containerskip.
  • Norwind offshore: 7,03 MNOK i støtte til batterihybridisering av 2 offshore vindfartøy
  • REM Energy 2 AS: 5,4 MNOK I støtte til batterihybridisering av offshore vindfartøy
  • Olympic Offshore wind: 33,87 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak av 2 offshore vind fartøy.
  • Piraja AS: 11,22 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy
  • Polarbris:12,18 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy.

Offshore vind, nærkystfart og fiskefartøy

Fartøyene som får støtte fra Enova er fem nye fartøy innenfor offshore vind. Det gis også støtte til nye fiskefartøy og containerskip.

- Dette er sektorer med ulik erfaring med batteriløsninger og disse prosjektene vil kunne gi verdifull erfaring. I tillegg får vi flere batteri-fartøy i drift. Det er viktig for at teknologien etter hvert skal bli et konkurransedyktig alternativ til sjøs, sier Nakstad.

Viktig satsingsområde

Markedet for batterier er i sterk vekst verden over og er et satsingsområde for regjeringen:

- Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Med disse tildelingene bidrar Enova til å øke elektrifiseringen av sjøtransporten, og med det å sette fart på utviklingen og utslippskuttene i denne sektoren, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet.

Powered by Labrador CMS