Tenketank rundt samhandling og muligheter

Hvordan skal sjøveiens forkjempere og aktører styrke fortrinnene og gripe mulighetene? Dette skal en tenketank bringe til torgs i Bergen i midten av mars.

Publisert

Det er Kystrederiene, i samarbeid med Shortsea Promotion Centre, som samler transportbrukere og sjøveiens aktører for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig godstransport i nære farvann, på kysten og til Europa.

Samarbeid og teknologi

 Målet for samlingen er å bringe rederier, speditører og havner sammen med vareeiere og myndigheter for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til bærekraftige transportkjeder. I følge den nasjonale vareeierundersøkelsen i regi av Shortsea Promotion Centre sier åtte av ti vareeiere at miljø vil påvirke bedriftens logistikkvalg. Flertallet forteller at leverandører som ikke kan levere bærekraftige løsninger ikke er aktuelle fremtidige partnere og vareeiere etterspør tjenester som møter kravene til forutsigbarhet og som gir best effekt på klimamål innenfor gitte økonomiske rammer. Er det da mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet gjennom samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden? Dette spørsmålet bransjeaktører innen sjøtransport prøve å finne svaret på sammen med nøkkelpersoner fra kunde- og bransjesiden i Bergen 19.-20. mars. Målet med konferansen er å dele kunnskap om felles utfordringer knyttet til effektive og bærekraftige transportkjeder, og knytte relasjoner på tvers av aktørbildet.

Perspektivfokus 

Konferansen er inndelt i perspektiver fra aktørene i verdikjeden; vareeier, speditør, rederi, havn, operatør, lastebil, teknologi og myndigheter. Foredragsholderene blir spurt om hvilken samhandling og grep som trengs for å gjøre sjøveien mer konkurransedyktig, og hvilken rolle de har som verdiskaper i verdikjeden. Fra foreløpig bekreftede innledere noterer vi; følgende vareeiere; John Christensen, Manager Transport & Deployment i Coca Cola Europacific Partners og Gard Erik Dahl, direktør Shared Logistics Services, Optimera. Fra speditørene er direktør Gerdt Meyer i JAS Norway meldt. Det samme er direktør Bente Hetland i North Sea Container Line og Are Gråthen, regionsdirektør Norge og Sverige i Samskip. Fra havnene skal Tommy Bjellås, havnesjef i Eigersund Næring & Havn og havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn innlede.

Påmelding kan du gjøre ved å trykke her.

Powered by Labrador CMS