Containertrafikken fikk en solid oppsving i Bergen i fjor.
Containertrafikken fikk en solid oppsving i Bergen i fjor.

Container-rekord

Bergen Havn opplevde en økning i godsvolumet over kai på 8,58 prosent i 2022. Særlig i containertrafikken har omsetningen var ekstra god.

Publisert

- Selv om det fortsatt har vært uregelmessigheter med deler av godsaktiviteten, var det også mange elementer som trakk opp på den positive siden i året vi har bak oss. Dette førte totalt sett til den nest største godsmengden vi har sett over kaiene her i Bergen, kun slått av 2019 som er det siste «normalår" før pandemien traff oss, sier markedssjef Nils Møllerup.


Høyeste antall TEU noensinne

Etter en liten nedgang i containervolumet i 2021 tok dette seg opp igjen til 41.276 TEUs i 2022, noe som utgjør en stigning på 6,5 prosent i forhold til 2021.
- Dette er det høyeste antall TEUs som er målt i Bergen havn noen gang. Det var spesielt siste halvdel av året at veksten tok fart, hvor det ble notert 12,9 prosent flere containere enn i samme periode året før. Gjennom 2022 har både Arctic Container Line og MSC startet feedere på Vestlandet, i hard konkurranse med de andre linjerederiene som Samskip, NCL og Maersk. Det er vanskelig å vurdere om ny tonnasje også har klart å trekke til seg gods som tidligere tok andre ruter til/fra Bergen, og som dermed kan være deler av årsaken til veksten, eller om aktørene i stor grad har tatt kunder av hverandre, sier Møllerup.
Uansett har økt frekvens gjort noe med tilbudet i markedet, de generelle prisene på oversjømarkedet har også gått raskt ned i løpet av høsten og «proppen» etter covidperioden ser ut til å ha løsnet.
- Med høyere renter og generelt økte levekostnader blir det spennende å se hvordan markedet utvikler seg videre, sier Møllerup.


Vekst også i trailere

Det ble i 2022 sendt totalt 13199 trailere over Bergen havn. Dette er en økning på hele 17 prosent opp mot 2021 og mer eller mindre nøyaktig det samme som i toppåret 2019. Dette til tross for at Fjord Line, som den desidert største aktøren, i store deler av første og fjerde kvartal hadde kraftig redusert trafikk grunnet covid og økte drivstoffkostnader.
- Vi forventer imidlertid en kraftig nedgang i trafikken til Fjord Line i 2023, grunnet redusert trafikk i første kvartal som følge av høye drivstoffkostnader og nesten ingen anløp i andre kvartal som følge av at rederiet skal skifte motorer på to av sine skip, sier Møllerup.
Tidligere nedetid med Fjord Line har vist at andre aktører som Sea-Cargo kun i svært liten grad kan erstatte det volum som Fjord Line frakter, og det meste av godset vil derfor gå over på vei i første halvår av 2023.


Du kan lese mer om Fjord Lines motorskifte i papirutgaven av Havnemagasinet som kommer 20. februar.


Trolig nedgang i 2023

Økningen av nye biler, busser, bobiler og andre kjøretøy i handel fortsatte inn i 2022 og endte på 5525 kjøretøy. Dette er en økning på 22,6 prosent i forhold til 2021 som den gang var «all time high». Spesielt i fjerde kvartal var det mye aktivitet med flere store anløp av bilskip.
Bergen Havn tror ikke de svært gode tallene for 2022 vil fortsette også i 2023. Varslet redusert virksomhet bærer heller bud om en nedgang.
- Med reduserte anløp av Fjord Line og stram økonomi blant befolkningen generelt, så forventer vi en generell nedgang i volumene for 2023, sier Nils Møllerup.

Powered by Labrador CMS