Nye muligheter for tilskudd for effektive og miljøvennlige havner

Kystverket lyser nå ut midler gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, med søknadsfrist 15. januar 2024.

Publisert

Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner skal bidra til å effektivisere logistikkjeden gjennom tiltak som gir en mer effektiv infrastruktur og logistikk i havnene.

– I denne utlysningen tar vi forbehold om at den skjer på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Vi må derfor vente til Stortinget har behandlet budsjettet før vi kan gi tilsagn om tilskudd. I forslaget til statsbudsjett er det satt av 123,95 millioner kroner til ordningen, opplyser seniorrådgiver i Kystverket Øyvind Sandbakk.

Tilskuddsordningen er primært rettet mot havner med mye trafikk eller mye gods, der tiltak kan bidra til store positive gevinster i logistikkjeden. Dette kan være i form av redusert liggetid eller annen ventetid, kortere tidsbruk eller klima- og miljøgevinster. Samtidig skal de positive gevinstene være større enn investeringskostnaden.

Eksempler på investeringer som har blitt støttet er etablering eller oppgradering av kaier gjennom for eksempel utvidelse, kaiforsterking, ramper og bakareal, tilgangsinfrastruktur som veier og smart gates samt andre typer digitaliseringsprosjekter.

– Vi opplever at tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner stadig er en populær ordning som har effekt, og i forslaget til statsbudsjett er det satt av et rekordhøyt beløp. Vi håper derfor på mange gode søknader også denne gangen. Vi vil samtidig minne om muligheten for veiledning frem mot søknadsfristen, avslutter Sandbakk. 

Powered by Labrador CMS