Både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, kystdirektør Einar Vik Arset og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen blir å finne på Kystverkets Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg 27. og 28. september.

Endelig fysisk utgave igjen i Honningsvåg

Hvordan kan vi legge til rette for at kyst-Norge skal stå best mulig rustet for fremtiden? Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg tar 27.-28. september tempen på den maritime utviklingen i nord.

Publisert

Det er en svært aktiv konferansehøst for oss som er tilhengere av havn og sjøtransport. Etter et par covid-tilpassede digitale konferanser har Kystverket 27.-28. september igjen gleden av å ønske velkommen til en fysisk utgave av den tradisjonsrike og viktige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.

– Kyst- og havnekonferansen har blitt en sentral møteplass og arena for å diskutere havn, farvann, maritimt næringsliv og hvordan vi skal legge til rette for en best mulig fremtid for disse. Og selv om ikke hele programmet er spikret ennå så kan vi avsløre at vi i år slipper til både fiskeri- og havministeren, kystdirektøren og fiskeridirektøren på talerstolen, forteller fungerende avdelingsleder Ruben Vian Alseth i Kystverket.

Det endelige programmet skal foreligge tidlig i september, men brikkene begynner å falle på plass og konferansen byr på en rekke spennende tema; om "leia og livet", elektrifisering, maritimt næringsliv og gjeninnføringen av tilskudd til fiskerihavnetiltak.

– Vi legger til rette for bred deltagelse med paneldebatter og lokale kulturinnslag. Målgruppen for konferansen er administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utvikling i nord – og for så vidt alle andre med et engasjement for fremtidens maritime Norge. Så bare meld deg på!, oppfordrer Alseth.

Powered by Labrador CMS