Johnny Hansen i Godalliansen.

Nok en tapt mulighet

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett hadde ingen større endringer i transportpolitikken. Godsalliansen mener dette er nok en tapt mulighet til å gjøre transportsystemet i Norge mer bærekraftig. Norge skal oppnå betydelige kutt i klimautslippene fra transportnæringen innen 2030.

Publisert

- Vi registrerer at til tross for at Hurdalsplattformen har klare ambisjoner så blir ikke 2022 året der vi tar et krafttak for å gjøre transportnæringen mer bærekraftig. Regjeringen har klare mål om godsoverføring, men tiltakene lar vente på seg, sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Revidert nasjonalbudsjett hadde ingen substansielle endringer med hensyn til jernbane eller sjøtransport. Heller ikke kutt eller utsettelser av samferdselsprosjekter.

-Vi er glad for at det ikke er noen store kutt for prosjekter som påvirker godsoverføring, men vi vil be Stortinget styrke ordninger som «Effektive og miljøvennlige havner» og «Godsoverføring fra vei til bane» i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, avslutter Hansen.

Powered by Labrador CMS