17,5 mill kroner i tilskudd til tømmerkai

Landbruksdirektoratet tildeler Renndal tømmerkai i Heim kommune 17,5 millioner kroner til bygging av et nytt kaianlegg. Kaien skal årlig skipe ut rundt 60 000 m3 tømmer, og har stor betydning for næringsliv og lokalsamfunn.

Publisert

I tillegg får Børnes kai i Kvinnherad knapt to millioner kroner etter en tilleggssøknad. Børnes kai har tidligere mottatt 7,6 millioner kroner i tilskudd.

– Årets tildeling bærer preg av at vi er kommet langt i prosessen med opprusting og nybygging av tømmerkaier, sier seniorrådgiver Per Odd Rygg i Landbruksdirektoratet. Ordningen startet i 2011, og i denne perioden er det til sammen gitt tilsagn om 390 millioner kroner. Det gis tilskudd på inntil 80 prosent av skogbrukets andel av investeringskostnadene. 29 kaier har fått tilskudd siden oppstart i 2011, av disse er 21 kaier allerede ferdig opprustet og bygget.

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS