Norske Havner og SINTEF har sammen tatt initiativet til Forum for Fremtidens Havner, en interessegruppe for personer og organisasjoner som har interesse i utviklingen av en fremtidig, digital og miljøvennlig havn.

Forum for fremtidens havner lansert

Forum for Fremtidens Havner er en interessegruppe for personer og organisasjoner som har interesse i utviklingen av en fremtidig havn, som er digital og miljøvennlig

Publisert

Disse utgjør styret i Forum for Fremtidens Havner:

Arnt-Einar Litsheim, Norske Havner, styreleder, , daglig leder, Bente Hetland, NCL, styremedlem, Ingvar M. Mathisen, Oslo Havn, styremedlem, Maiken Solemdal, Yilport, styremedlem, og Ole Hagen, NHO, styremedlem, Kristin Y. Bjerkan, SINTEF, daglig leder, Kay Endre Fjørtoft, SINTEF

Initiativet til å etablere forumet ble gjort av Norske Havner i samarbeid med SINTEF.

Motivasjon 

Erfaring viser at havnebransjen bør stå samlet for å gi råd om hvordan sektoren bør utvikles og hvordan innovasjon og kunnskap kan anvendes for å løse utfordringer som havnesektoren står overfor. De mange ulike aktørene i og rundt havnesektoren besitter stor kompetanse om utvikling i eget marked, men økende kompleksitet i havnenes rolle og større press utenfra skaper et tydelig behov for mer dialog og samhandling på tvers av markeder og verdikjeder.

Utvikling og anvendelse av ny teknologi 

Hovedmålet til forumet vil være å skape innovasjon og kunnskap innen digitalisering, som innføring av automasjon og autonomitet, som igjen skal gi miljøgevinster og effektivisering av prosessene.

Dette behovet kommer eksempelvis frem i etablering av ny teknologi og ny infrastruktur, for eksempel knyttet til elektrifisering og alternative energibærere. Skal alle løse dette på sin måte oppnår vi ikke en bransjestandard, eller en bransjepraksis. Behovet for samhandling er også tydelig i utviklingen av nye løsninger: forskning og akademia trenger impulser fra havnesektoren for å forstå hvordan kunnskapsaktører kan bistå sektoren i å nå sine mål for en bærekraftig fremtid, og hvordan utvikling og anvendelse av teknologi kan bidra til å realisere en slik fremtid. 

Arbeidsgrupper 

Man anser det derfor viktig at hele sektoren, og medlemmene aktivt går sammen for deltakelse inn i både nasjonale- og internasjonale forskningsprosjekter, hvor transport og havnas rolle er del av agendaen. Bred deltakelse fra aktører med ulik tilknytning til havn er viktig for å holde fokus havnas rolle som knutepunkt for vareflyten i hele transportsystemet. - Vi lanserer nå våre tanker om hva som bør gjøres for å forene brukerne av en havn, eller et knutepunkt. Vi ønsker først å starte opp konkrete arbeidsgrupper innen energiomstilling og digitalisering, nye arbeidsgrupper vil startes opp etter behov. Både teknologisk og menneskelige problemstillinger vil inngå. Målet er at hele transportsystemet skal dekkes, ikke bare en havneoperatørs rolle, sier Kay Endre Fjørtoft i SINTEF.

 

Innovasjon 

Forumet skal identifisere hovedutfordringer man har i dag, men også analysere hva ny teknologi vil gi av gevinster.

- Hovedmålet til forumet blir å skape innovasjon og kunnskap innen digitalisering, som innføring av automasjon og autonomitet, som skal gi miljøgevinster og hvor effektivisering av prosessene gjøres. Spørsmålet om miljø- og energibruk er viktig for hele transportsystemet. Her vil det også være behov for standardisering slik at samhandling er oppnåelig. Det er også viktig at hele transportsystemet finner hverandre og avdekker hverandres behov, sier Fjørtoft. 

Et teknologisk avansert fartøy har ingenting å gjøre i en havn som ikke legger til rette for at teknologien kan fungere der. Samspillet mellom rederi og havneoperatør er derfor viktig når ny teknologi skal introduseres som et eksempel på fremgangsmåte. 

Samskaping i forum for fremtidens havner 

Forum for fremtidens havner er en gruppe for personer og organisasjoner med interesse for utviklingen av digitale og miljøvennlige havner. Forumet er åpent for alle, både de som er eiere av infrastruktur og de som er brukere. Våre mål er å skape informasjonsformidlingsnettverk for brukere, praktikere, myndigheter og andre, som skal utvikle og formidle nye ideer samt utgjøre en diskusjonsarena for å finne gode løsninger på tekniske, operasjonelle og strukturelle problemer. - Forumet vil identifisere hvilke hovedutfordringer vi har i dag, men vil også analysere hva ny teknologi vil gi av gevinster. Digitalisering vil åpne dører, men styring- og kontroll på operasjonene uansett hvor den gjøres må ivaretas på en sikker måte, hvor både brukere og leverandører ser nytten av teknologien, sier Kay Endre Fjørtoft i SINTEF. De som ønsker å høre mer om forumet kan registrere interesse her.

 

Powered by Labrador CMS