Shortsea Promotion Centre ferdigstiller nå en ny vareeierundersøkelse.
Shortsea Promotion Centre ferdigstiller nå en ny vareeierundersøkelse.

Ferdigstiller ny vareeierundersøkelse

Shortsea Promotion Centre (SPC) er i siste fase med en ny versjon av nasjonal vareeierundersøkelse. Ventelig vil resultatene være klare i slutten av januar.

Publisert

Utfordringen med å flytte gods fra vei til sjø handler i stor grad om å kapre kunder som allerede har en løsning på sitt transportbehov, i dette tilfelle vei. Vei er en løsning som mange av kundene stort sett er veldig godt fornøyd med og de samme fornøyde kunder ser ofte på endring som en operasjonell risiko. Når man samtidig vet at det eksisterer et informasjonsgap vis a vis vei og sjø og bane når det gjelder å finne frem til relevant informasjon om transportløsinger til sin bedrift, er dette noe som skaper ytterligere barrierer.

Fase én avsluttet

Jørn Askvik skal nå igang med å følge opp deltakerne for å styrke kvaliteten på resultatene og det som er avdekket gjennom spørsmålsrunden.
Jørn Askvik skal nå igang med å følge opp deltakerne for å styrke kvaliteten på resultatene og det som er avdekket gjennom spørsmålsrunden.

Med dette er bakteppe har Shortsea Promotion Centre de siste to årene har gjennomført en nasjonal vareeierundersøkelse. - Det er gjennom økt forståelse av vareeiers behov vi bedre kan adressere utfordringene med å flytte mer gods sjøveien, påpeker Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre Norway.

- Vi er godt igang med årets vareeierundersøkelse og har lagt bak oss fase én, som er den digitale spørreundersøkelsen, og har startet fase to og tre som henholdsvis er sammenstilling av data og oppfølgingssamtaler med vareeiere for å styrke den kvalitative delen av undersøkelsen, forteller Askvik.

Endrer ordlyd

Årets undersøkelse ferdigstilles i slutten av januar og årets rapport lanseres på samme tid.

- Innledende intervjuer har avdekket vareeiere som endrer ordlyden i sine anbudsdokumenter fra full-load til transportenheter og på denne måten signaliserer en endring og større åpenhet rundt bruken av andre transportmidler. I SPC ser vi frem til intervjufasen og innsikten dette gir oss som bransje for å videreutvikle det vi vet er ett av de gode og riktige svarene på å redusere utslipp fra transportsektoren, sier Jørn Askvik. Han anbefaler alle som har eventuelle spørsmål tilknyttet undersøkelsen, eventuelt vil avtale en presentasjon av innsikten SPC besitter, om å ta kontakt med ham. Askvik kan nås via e-post: jorn@vidsynconsulting.no.

Powered by Labrador CMS