Gøteborg havn.
Gøteborg havn.

Fraktvolumene fortsetter å stige

Gøteborg havn vokser i volum og styrker sin posisjon som garantisten for svensk industris tilgang til verden for øvrig – dette gjenspeiles i havnas rapporterte volumer for første halvår 2022, til tross for advarsler om en forestående resesjon,
Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborgs Havn, tror det vil være fortsatt vekst for industrisektoren inn i neste år.

Publisert

Det aller meste av svensk utenrikshandel foregår sjøveien. Når det gjelder handel med land utenfor Europa, er den vanligste metoden å frakte gods på containerskip.


Ved Gøteborg havn, som er den største havna i Skandinavia, ble 433 000 tjuefotscontainere (TEU) håndtert i løpet av første halvår av 2022.
Dette er en økning på fem prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Havna øker også sin markedsandel i Sverige. Havna står i dag for 52 prosent av det svenske containermarkedet, sammenlignet med 48 prosent ved begynnelsen av fjoråret.
- Som havn har vi vist at vi kan gi svensk industri effektiv service, til tross for at det globale logistikksystemet fortsetter å oppleve suksessive former for forstyrrelser, som forårsaker problemer i mange havner. Det er logisk at Gøteborg i økende grad blir den foretrukne havna, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborgs Hamn.
Jernbanesystemet Railport Scandinavia forbinder Gøteborg havn med over 30 innlandsterminaler på steder over hele Sverige, og er en sterkt medvirkende årsak til økningen i containervolumet i havna. Nye lokasjoner ble lagt til systemet i løpet av første halvår 2022, mens eksisterende trafikk har hatt ytterligere vekst. Alt i alt har containertransportvirksomheten på jernbane til og fra havna økt med ti prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS