Havnesjef Bjørnulf Tverå fremfor TB "Edison".

Taubåtvirksomheten i Mo i Rana havn utfordres

Styret i Mo i Rana Havn KF har i styremøte 8. mars behandlet situasjonen for taubåtvirksomheten i havna. Bakgrunnen for styrets behandling er krav om bruk av to taubåter til buksering av større fartøyer til og fra Rana Gruber (Industriterminalen).

Publisert

Tidligere var det krav om to taubåter ved ankomst og en taubåt ved avgang. De nye kravene fra lostjenesten til Kystverket er det som nå har ført til at Boa Management AS har fått oppdraget med all buksering av større fartøy til og fra Rana Gruber.

- Mo i Rana Havn KF har en taubåt – TB "Edison" – som ble kjøpt i 2019. Den tilfredsstiller kravene som lostjenesten til Kystverket stiller til slike fartøy, men utfordringen er nå at det kreves to slike båter. Det har vi ikke mulighet til å innfri og derfor mister vi nå bukseringsoppdragene for større fartøyer, sier havnesjef Bjørnulf Tverå.
Tidligere har Mo i Rana Havn KF og Boa Management AS løst bukseringsoppdrag av større fartøy ved ankomst i samarbeid, mens buksering fra kai med en taubåt har vært håndtert av Mo i Rana Havn KF med TB "Edison". Situasjonen som nå har oppstått, får betydelige konsekvenser for Mo i Rana Havn.


- Mo i Rana Havn KF har gjennom 40 år sørget for taubåtassistanse for skipsfartøyer til og fra Mo i Rana, og for å kunne levere en trygg og pålitelig taubåttjeneste kjøpte Mo i Rana Havn KF i 2019 TB Edison. Nå kan taubåtvirksomheten gå mot slutten, og det er synd for vi har alltid vært opptatt av å levere tjenester med høy kvalitet og til en rimeligst mulig kostnad for kunden, sier havnesjef Bjørnulf Tverå.

Kravene til taubåter er i dag minimum 40 tonn trekkraft og såkalt «traktor» funksjon. TB "Edison" tilfredsstiller alle disse kravene. Men Mo i Rana Havn KF har bare en slepebåt og kan ikke tilfredsstille kravet om å stille med to slepebåter, og har derfor vært avhengig av at oppdragene med buksering av fartøyer til og fra Rana Gruber gjennomføres sammen med andre, eksempelvis Boa Management AS.

- Boa Management AS har kapasitet til å kunne tilby to taubåter, og tilbudet er levert Mo Shipping Agency. Mo Shipping Agency er agent for store deler av fartøyene som ankommer Mo i Rana. Boa Management AS utnytter sin kapasitet og tvinger frem en avgjørelse om at de skal ha all buksering av fartøyer til Rana Gruber. Slik Mo i Rana Havn KF forstår det, gjøres dette ved å øke prisen for sin taubåt, og ikke garantere for at de kan stille med en taubåt dersom Mo i Rana Havn KF skal delta i taubåtoperasjonene. Dette innebærer at det sås en usikkerhet om fartøyer som har behov for taubåtassistanse kan betjenes. På denne måten får Boa Management inn to taubåter for buksering av fartøy til og fra Mo i Rana havn, forklarer havnesjef Bjørnulf Tverå.


For Mo i Rana Havn KF er det liten tvil om at det er en stor fordel for miljøet og «pengeboka» til industrien å benytte lokal taubåt som til enhver tid er stasjonert på Mo, i motsetning til at taubåter skal gå lange distanser frem og tilbake til Mo i Rana for å utføre oppdrag med buksering av to-tre timers varighet. Våre tjenester er kortreist og bærekraftige. Vi frykter at industrien og rederiene på sikt vil kunne oppleve høyere kostnader og være den store taperen.

- Endringen som nå skjer, vil medføre svekket beredskap i sjøområdet Rana kommune. I løpet av året ankommer cirka 1000 fartøyer Mo i Rana. Vi har årlig utrykninger der fartøyer trenger assistanse som følge av maskinproblemer, nedsatt manøvreringsevne, dårlige værforhold, grunnstøtinger osv. Det er klart beredskapen ved slike hendelser vil bli redusert dersom Mo i Rana Havn KF må avhende TB "Edison", sier havnesjefen som understreker at beredskapen i havnedistriktet er finansiert gjennom Mo i Rana Havn KF.

- Situasjonen der Mo i Rana Havn KF ikke lengre er engasjert i buksering av fartøyer til Rana Gruber vil ha konsekvenser også for økonomien i det kommunale foretaket. Administrasjonen og havnestyre må se nærmere på hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne opprettholde en sunn og god økonomi i selskapet, avslutter styreleder i Mo i Rana Havn KF Tor-Arne Strøm.

Havnemagasinet har ikke mottatt kommentar fra Boa Management ennå.

Powered by Labrador CMS