Stad skipstunnel videreføres - utsetter anbudsrunde

Regjeringen foreslår å tildele 76 millioner kroner til videreføring av forberedende arbeid med prosjektet Stad skipstunnel.

Publisert

Stortinget vedtok våren 2021 bygging av Stad skipstunnel innenfor en kostnadsramme på 4 090 mill. kroner. Siden dette har prisene på flere innsatsfaktorer i anleggssektoren økt betydelig. En oppdatert kostnads- og fremdriftsanalyse viser at en kan forvente at kostnaden vil øke med om lag 23 prosent. Videre har kommunene behov for mer tid til å utarbeide utgreiinger og reguleringsplaner for bruken av overskuddsmasser fra prosjektet. For å legge til rette for dette arbeidet blir tidspunktet for anbudsutlysing utsatt til høsten 2023.

For å lese denne saken må du være abonnent

Get instant access to all content

Totalabonnement

945,-

KJØP

Digitalabonnement

945,-

KJØP

Powered by Labrador CMS