Göteborg havn.

Bærekraftig samling i Göteborg

Shortsea Promotion Centre og Norske Havner arrangerer en kjapp konferanse med hovedtema på bærekraftsutfordringen, og hvordan ledende aktører møter denne utfordringen. Arrangørene mener dette er en arena for alle i Skandinavia som er opptatt av bærekraftig transport.

Publisert
Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre Norway.

Gjennom fem raske timer 13 juni, i Göteborg, vil man forsøke å gi et innblikk fra aktører i hele verdikjeden, fra vareeiere, rederier, havner, myndigheter og operatører, og hvordan de bidrar til en mer bærekraftig transportsektor.

- Ved å legge konferansen til Gøteborg, Nordens største havn, møter vi toneangivende svenske miljøer, samt at vi skaper en Skandinavisk arena for å utveksle erfaringer på tvers av landegrensene, forteller Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre.

Rendyrket fokus på marked, innovasjon og bærekraft i en transportsektoren som er i en rivende utvikling og skal bidra til store kutt i utslipp de neste årene, skal Norske Havner og Shortsea Promotion Centre rette søkelyset på kundene og aktørene, og hvilke grep de tar for å bidra til en mer bærekraftig utvikling av transportområdet.
Volvo-konsernets innkjøpsansvarlig for Ro-Ro og Rail, Gerrit Hartmann kommer, det samme gjør Linus Ljungmark og han skal snakke om alle lastebilene som passerer vestkysten av Sverige på sin reise fra for eksempel Tyskland, Polen og Litauen til Norge og hvordan beskatningen på utenlandske lastebiler som kun kjører gjennom Sverige er minimal sammenlignet med hva den er for eksempel i Tyskland – noe som gjør at veitransport favoriseres fremfor sjøtransport.
Bjørn Garberg er nasjonal samordner for Trafikverket i Sverige og han skal snakke om hvordan Sverige jobber med nærskipsfart, mens havneoperatøren Göteborg Ro-Ro terminals og David Wallgren vil fortelle om driftsoperasjoner knyttet til forskjellige transportmoduser, blant annet knyttet til tog og sjø.
Administrerende direktør i DFDS Logistikk AS, Martina Engen skal ta for seg elektrifisering av last mile-distribusjon, mens Are Gråthen, Regional Director i Samskip, nå også med utvidet ansvar til Sverige vil forteller nærmere om det Samskip har på agendaen om dagen.

Malin Collin, deputy CEO i Göteborgs Hamn og hennes kollega Jacob Minnehagen skal si noe om hvordan de ser for seg utviklingen i Sverige/Göteborg i årene som kommer.
Vareeier-fokus blir det også for en representant for Elkjøp/Elgiganten.

- Åtte av ti vareeiere forteller at bærekraft vil påvirke bedriftens logistikkvalg, og flertallet av disse igjen fremhever hvordan fremtidens anbudsprosesser vil vektlegge leverandører som bidrar til at bedriften når sine klimamål. På konferansen i Göteborg 13. juni får vi høre fra ledende aktører i hele kjeden og hvordan de adresserer bærekraftsutfordringen og hvordan bærekraft vil påvirke bedriftens logistikkvalg, forteller Jørn Askvik.

Det er fortsatt mulig for etternølere å melde seg på ved å klikke her!

Powered by Labrador CMS